สายัณห์ขายใจ

สายัณห์ สัญญา3 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

สายัณห์ขายใจ - สายัณห์ สัญญา

Written by:Anonymous

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ

 

โปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหม

ใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไป

 

ขอทุ่มใจ ขายให้อย่างเลหลัง

สายัณห์ขายใจที่บอบช้ำ

คนใจดำทำอกหักให้รักพัง

โถใจ ของเราเศร้าจัง

 

ไร้ความหวังสิ้นกำลังใจ

 

ประกาศขาย

หัวใจทอดตลาด

ใครเหมาขาด

เอาไปค้าหากำไร

หัวใจดวงนี้

รักผู้หญิงจริงจากใจ

ใครซื้อไป ถูกใจ

แถมตัวให้ฟรี

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ

โปรดเชื่อถือข้างในใจดีๆ

ไม่มีเงิน

ใจต่อใจแลกเอาไปฟรี

หัวใจดวงนี้

สายัณห์อนุโมทนา

 

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ

โปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหม

ใครมีสตางค์แดงเดียวเอาไป

 

ขอทุ่มใจ

ขายให้อย่างเลหลัง

สายัณห์ขายใจที่บอบช้ำ

คนใจดำทำอกหักให้รักพัง

โถใจ ของเราเศร้าจัง

 

ไร้ความหวังสิ้นกำลังใจ

 

ประกาศขาย

หัวใจทอดตลาด

ใครเหมาขาด

เอาไปค้าหากำไร

หัวใจดวงนี้

รักผู้หญิงจริงจากใจ

ใครซื้อไป ถูกใจ

แถมตัวให้ฟรี

สายัณห์ขายใจใครจะซื้อ

โปรดเชื่อถือข้างในใจดีๆ

ไม่มีเงิน

ใจต่อใจแลกเอาไปฟรี

หัวใจดวงนี้

 

สายัณห์อนุโมทนา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***