OrLog In

ไปฮักกันสา (Cover)

ดอกอ้อ ทุ่งทอง18 เม.ย. 2019

Lyrics

เพลง: ไปฮักกันสา (Cover)

ศิลปิน: ดอกอ้อ ทุ่งทอง

 

อยู่ดีดีน้องกะเป็นคนอื่น

ที่ได้แต่ยืนแนมเบิ่งอ้ายกับเขา

คือสิดีใจคักที่พ้อคนฮักเก่า

จนลืมคราวว่ายังมีน้อง

หากโลกนี้บ่มีความบังเอิญ

น้องคงหลงเพลินว่าฮักเป็นของเจ้าของ

ฮอดมื้อนี้จังฮู้เบิดสุป่อง

ว่าไผเป็นไผในใจอ้ายนั้น

 

อ้ายกับเขาเอาแต่จับมือถือแขน

นี่บ้อคนเลิกกัน

อ้ายกับเขาเอาแต่ถามข่าวเว้ากัน

จังแม่นน้องเหลือใจ

 

ในเมื่ออ้ายยังฮักเขาอยู่

เขากับอ้ายยังฮักกันอยู่

คนมาทีหลังมันกะเลยบ่ฮู้

สิไปลี้ไปตายหม่องได๋

ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เห็น

บ่ปล่อยให้น้องเป็นคนโง่งมงาย

ถ่านไฟเก่าถ้ามันยังบ่เบิดไฟ

กะให้ไปฮักกันสา

 

ยืนโง่โง่กะย่อนเบิดความว่า

เป็นโตเกะกะแบบบ่ได้ตั้งใจ

กะหลูโตนเจ้าของแต่เฮ็ดหยังบ่ได้

เจ็บหัวใจคักหลายแท้ว่า

คือบ่กันน้องออกไปแหน่

สิได้ดูแลกันแบบบ่มีปัญหา

เมื่อโตจริงของอ้ายกลับมา

น้องกะบ่ว่าแค่เห็นใจกัน

 

อ้ายกับเขาเอาแต่จับมือถือแขน

นี่บ้อคนเลิกกัน

อ้ายกับเขาเอาแต่ถามข่าวเว้ากัน

จังแม่นน้องเหลือใจ

 

ในเมื่ออ้ายยังฮักเขาอยู่

เขากับอ้ายยังฮักกันอยู่

คนมาทีหลังมันกะเลยบ่ฮู้

สิไปลี้ไปตายหม่องได๋

ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เห็น

บ่ปล่อยให้น้องเป็นคนโง่งมงาย

ถ่านไฟเก่าถ้ามันยังบ่เบิดไฟ

กะให้ไปฮักกันสา

 

อ้ายกับเขาเอาแต่จับมือถือแขน

นี่บ้อคนเลิกกัน

อ้ายกับเขาเอาแต่ถามข่าวเว้ากัน

จังแม่นน้องเหลือใจ

 

ในเมื่ออ้ายยังฮักเขาอยู่

เขากับอ้ายยังฮักกันอยู่

คนมาทีหลังมันกะเลยบ่ฮู้

สิไปลี้ไปตายหม่องได๋

ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เห็น

บ่ปล่อยให้น้องเป็นคนโง่งมงาย

ถ่านไฟเก่าถ้ามันยังบ่เบิดไฟ

กะให้ไปฮักกันสา

 

ถ่านไฟเก่าถ้ามันยังบ่เบิดไฟ

กะให้ไปฮักกันสา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***