บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้

เบลล์ นิภาดา9 มิ.ย. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้

ศิลปิน: เบลล์ นิภาดา

 

บอกเลิกบ่ออกบอกฮักบ่ได้อีหลี

 

คงสิเป็นเพราะใจน้องเองบ่เข้มแข็งพอ

ให้ความหวังน้องต่อยามน้องเหงาใจ

บ่คิดว่าอ้ายสิเจ็บน้องเห็นแก่ตัวเกินไป

หลอกให้อ้ายเซื่อใจเรื่อยมา

 

เขากะเป็นคนที่ฮักน้องมาโดน

อ้ายกะเป็นอีกคนที่น้องฮักเบิดใจ

ฮู้อยู่ว่ามันบ่ดีที่น้องบ่หักห้ามใจ

ย้อนฮักหลายฮักอ้ายทั้งสองคน

 

บอกเลิกบ่ออกบอกฮักบ่ได้อีหลี

ขอโทษคนดีอย่าให้น้องนี้เลือกเลย

กับเขาน้องฮักเบิดใจ

ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี

ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้น้องสิบ่ให้ไผเจ็บ

 

เห็นอ้ายเศร้าเสียใจน้องนี้กะแสนเจ็บ

อยากสิเข้าไปเย็บแผลใจให้อ้าย

แต่น้องกะยังแคร์เขา

ส่วนฮักเฮากะปล่อยบ่ได้

สิว่าน้องซั่วซำใด๋กะยอม

 

บอกเลิกบ่ออกบอกฮักบ่ได้อีหลี

ขอโทษคนดีอย่าให้น้องนี้เลือกเลย

กับเขาน้องฮักเบิดใจ

ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี

ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้

 

บอกเลิกบ่ออกบอกฮักบ่ได้อีหลี

ขอโทษคนดีอย่าให้น้องนี้เลือกเลย

กับเขาน้องฮักเบิดใจ

ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี

ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้น้องสิบ่ให้ไผเจ็บ

 

ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้น้องสิบ่เลือกฮักไผ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***