ไม่อยากรัก (คนที่ไม่อยากรักเรา)

โบ สุนิตา14 พ.ย. 1996

เนื้อเพลง

เพลง: ไม่อยากรัก (คนที่ไม่อยากรักเรา)

ศิลปิน: โบ สุนิตา

 

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

เมื่อก่อนรักเธอเราก็เหนื่อยเหลือทน

ต้องเจอะเจอคนไม่เต็มใจ

เมื่อก่อนหวังใจว่าจะอยู่ใกล้กัน

ก็กลับทิ้งกันแล้วหนีไป

 

พอพอแล้วที่ต้องทนมาก็นานแล้ว

ก็อยากอยู่อย่างสบายใจ

พอพอแล้วเสียเวลามาก็นานแล้ว

ก็เป็นเพราะเรามันพลาดไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

ถ้าเบื่อหน้าเราเราก็เบื่อหน้าเธอ

เมื่อ ไหร่มาเจอจะเมินไป

ไม่อยากทักทายก็ไม่ต้องทักกัน

เมื่อ ไหร่พบกันอย่าสนใจ

 

พอพอแล้วที่ต้องทนมาก็นานแล้ว

ก็อยากอยู่อย่างสบายใจ

พอพอแล้วเสียเวลามาก็นานแล้ว

ก็เป็นเพราะเรามันพลาดไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

พอพอแล้วที่ต้องทนมาก็นานแล้ว

ก็อยากอยู่อย่างสบายใจ

พอพอแล้วเสียเวลามาก็นานแล้ว

ก็เป็นเพราะเรามันพลาดไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา

ไม่อยากมองเราก็ตามใจ

ไม่อยากเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเรา

ไม่อยากเห็นกันก็แล้วไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***