แรงยังมี

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

แรงยังมี - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

เดินย่ำบนส้นรองเท้า

ไปเรื่อยเปื่อย

 

รู้สึกปวดเมื่อย

นั่งพักเอาแรงก่อน

 

เดินไปไหนออกไปไหน

ย่อมรู้ทาง

 

ทุกสิ่งที่ทำทำไปคิดไว้ก่อน

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

ชีวิตตั้งโจทย์

บวกลบคูณหาร ก่อน

 

ไม่ด่วนใจร้อน

คิดก่อนตัดสิน ใจ

 

ผิดหวังมาแปดครั้ง

ก็ยังเฉยเฉย

 

เศร้าไปไยเอ๋ย

ปวดหัวกบาล

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

เรื่องปวดแสบเรื่องกวนใจ

เรื่องร้ายร้ายลุยมันไป

 

ยิ้มเข้าไว้เมื่อภัยมาถึง

 

สุกสุกดิบดิบอย่างเรา

ลมหายใจยังมีอยู่

 

ยิ้มแล้วสู้ถ้าพอมีแรง

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

เดินย่ำบนส้นรองเท้า

ไปเรื่อยเปื่อย

 

รู้สึกปวดเมื่อย

นั่งพักเอาแรงก่อน

 

ปัญหายากเย็นแค่ไหน

วิ่งชนใส่

 

เจ็บเจ็บแสบแสบ

แค่ไหนวิ่งชนใหม่

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

เรี่ยวแรงยังพอมี

 

ยังพอมีแรงอยู่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***