แค่เพียงฉัน(ที่ไม่ลืม)

เอิ๊ต ภัทรวี29 พ.ย. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: แค่เพียงฉัน(ที่ไม่ลืม)

ศิลปิน: เอิ๊ต ภัทรวี

 

แล้วก็หยุดเดินนาฬิกาของเรา

หมดแล้วเวลาที่ฉันมี

ไม่ทันจะรู้จนถึงวันนี้

ว่าเธอจะปล่อยมือฉันไป

 

เหมือนเป็นคำถาม

เป็นเพราะตัวฉันใช่ไหม

ที่ทำให้เธอจากฉันไป

หรือที่ตรงนั้นมีใครเข้ามาแทนฉัน

ก็พร้อมจะเข้าใจ

 

คนคนเดิมที่ยืนอยู่ข้างเธอ

กลายเป็นคนที่เธอกลับไม่อยากเจอ

คนคนเดิมที่รักแค่เธอ

แต่เธอนั้นไม่ต้องการ

 

กอดตัวเองเอาไว้แบบที่เธอเคยกอดฉัน

เก็บคืนวันเหล่านั้นที่ไม่มีทางหวนคืน

แม้ฝืนก็ต้องยอมรับ

แม้ช้ำก็ต้องยอมจะหายไป

 

อยากกอดเธอเอาไว้แบบที่เคยเหมือนวันนั้น

ยังได้ยินคำสัญญาที่เธอบอกกับฉัน

จะรักจนวันสุดท้าย

แต่ทำไมมีเพียงฉันที่ไม่ลืม

 

 

กอดตัวเองเอาไว้แบบที่เธอเคยกอดฉัน

เก็บคืนวันเหล่านั้นที่ไม่มีทางหวนคืน

แม้ฝืนก็ต้องยอมรับ

แม้ช้ำก็ต้องยอมจะหายไป

 

อยากกอดเธอเอาไว้แบบที่เคยเหมือนวันนั้น

ยังได้ยินคำสัญญาที่เธอบอกกับฉัน

จะรักจนวันสุดท้าย

แต่ก็คงมีเพียงฉันที่ไม่ลืม

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***