สายล่อฟ้า

อัสนี & วสันต์25 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

สายล่อฟ้า - อัสนี & วสันต์ (Asanee & Wasan)

Written by:เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์/อัสนี โชติกุล/กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

ไม่เคยกลัวฝน และไม่กลัวฟ้า

 

ยืนบนที่สูง สูงเท่ากับฟ้า

 

แปลบปลาบลำแสง ทะแยงเป็นทาง

 

ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางผู้เดียว

 

อยู่อย่างไม่กลัว มืดมัวจากฟ้า

 

ยืนอยู่อย่างนี้ เมื่อมีฝนมา

 

แปลบปลาบลำแสง ทะแยงเป็นทาง

 

ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางผู้เดียว

 

เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นยืนเหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคา

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ สายล่อฟ้า

 

อยู่ห่างไกลสายตาไกลจน น้อยคนจะเห็น

 

ไม่อยากจะคิดคิดมาเป็น ล้อเล่นกับฟ้า

 

อยู่ห่างไกลสายตาไกลจน น้อยคนจะเป็น

 

เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นยืนเหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคา

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นอยู่เหนือคนอื่น

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นอยู่เหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***