ดาวน์โหลดและฟังเพลง RAP HACK พร้อมเนื้อเพลงจาก 샤크라마

ฟังเพลงRAP HACK

샤크라마27 เม.ย. 2020

เนื้อเพลง RAP HACK

RAP HACK - 샤크라마 (SHARKRAMA)

词:샤크라마

曲:B.S.P

Losin' my mind 감정을 버려도 그건 그 때고

난 지금을 다르게 즐기려 노력중

사람은 변하니 사람인 것

나더러 바뀌라 말들이 많아도

주체가 나 되니 변화를 꾀하고

없어 난 남들의 말들에 휘둘려

한 번도 남대로 움직인 적

죽인다 말들은 많아도 진짜로

그런 놈 하나도 말만 번지르르하게

다 발라둬 안 맞아 나랑은 하나도

생각을 하니 사람이란거지

나머진 나머지고 질문을 던지면

소문이 퍼지고 머리는 설익어

인류애 상쇄는 되려 배려가 돼

좋은 놈 됐지만 되려 배려 안해

Pedalin' for my family

그조차 내 마음 편하려

하는게 사람인데

내가 준 단어는 암흑이 돼

씨앗을 피워 그들의 무의식

세계를 깨워서 재조명을 해

수를 두는건 냉정하단 말로

매도가 되지만 다 모두 똑같아

왜 그리 심각해 man 걔보다

내가 더 bad man

이란건 니 생각이니까

숫자는 의견을 묵살하기 좋아

버렸네 동정 물론 이건 수동

나는 안 받아도 너한텐 하지

역설적이라고 나를 욕하지만

깨어있는건 나 하나뿐 알길

이거 다 봐 표현들 넘기고

듣는 음악으로 매도를 시키네

여론은 반 이상이 찌질해

이제 나 죽음 나 biggie돼

Pac이나 biggie나 다 죽었네

한국에선 그런 음악 못해

얘네들 논리론 자빈 없네

걔네들 밟고서 다 이뤄내

Rookie가 됐대도 무너지기는 개쉬워

개들은 본성이 짖어

밑바닥에서부터

올라와도 올라갈수록

더러워지는건

몰랐으니까 빼두고

말해도 들을 수 밖에 없는 니가

왜 누굴 욕을 하지

버려진 사랑을 니가 왜 구걸

소름이 돋아 아류감정을

죄다 버렸대도 따라가는

걔네가 따라하는

날 욕하는건 아이러니

Rival이 되어버린 리스너들

죽으라고 하듯이 말뿐인 말들이

날 죽인 장본인

설마하다가 설마가 나를 잡아

더 빠른 죽음이 내게로 다가와

나 죽어버렸대도 상관 없어

알아챈건 머리 클 때부터니까

죽어줄테니까 애도하면

너도 같이 죽어 제발

죽어줄테니까 애도하면

너도 같이 죽어 제발

Right 걸음마는 더 더디게

술을 같이 puff it pass

걸음마는 더 더디게 술을 같이 puff it pass

걸음은 더 더디게 술을 같이 puff it pass

걸음은 더 더디게 술을 같이 puff it pass

걸음마는 더 더디게 술을 같이

걸음마는 더디게 술을 같이 puff

걸음마 더디게 술을 같이 puff

걸음마는 더디게 술을 puff

걸음마는 더 더디게 술을 같이

걸음마는 더디게 술을 같이 puff

걸음마 더디게 술을 같이 puff

걸음마는 더디게 술을 puff

걸음마는 더 더디게 술을 같이

걸음마는 더디게 술을 같이 puff

걸음마 더디게 술을 같이 puff

 

걸음마는 더디게 술을 puff

เกี่ยวกับเพลงนี้ :

RAP HACK จาก 샤크라마 ปล่อยเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2020. ฟังเพลง RAP HACK พร้อมทั้งเนื้อเพลงโดย 샤크라마. ดาวน์โหลด JOOX Application เพื่อฟังเพลง RAP HACK และ ดูมิวสิควีดีโอเพลง RAP HACK แบบ online ได้ทันที!

Tags ที่เกี่ยวข้อง :

RAP HACK (โดย 샤크라마), RAP HACK, RAP HACK มิวสิควีดีโอ, RAP HACK เนื้อเพลง, 샤크라마 เพลง