สโนน้อยเรือนงาม

สายัณห์ สัญญา12 มี.ค. 2015

เนื้อเพลง

 

สโนน้อยเรือนงาม - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

 

แม่โสนน้อยเรือนงาม

 

อย่าหาว่าพี่ลวนลาม

 

น้องงามสมนามของเจ้า

 

ชาติก่อนแม่นาง

 

คงสร้างบุญไว้ไม่เบา

 

ชาตินี้ความงามของเจ้า

 

จึงคอยเผาใจชายหนุ่มทุกคน

 

แม่โสนน้อยเรือนงาม

 

ใครใครเขาเฝ้าติดตาม

 

เพราะว่าน้องงามเหลือล้น

 

หนุ่มทั่วโลกา

 

เขาพากันหลงหน้ามล

 

พี่หรือจะไม่ดั้นด้น

 

ค้นเสาะหานางไว้แนบหว่างใจ

 

พี่สืบเสาะมา

 

แม้กว่าจะเจอแสนนาน

 

พี่แทบจะสิ้นลมปราณ

 

มันทรมานแค่ไหน

 

เมื่อมาเจอะเจอ

 

น้องเอ๋ยอย่าหนีพี่ไป

 

เมตตาพี่นิดได้ไหม

 

เห็นใจพี่เถิดแก้วตา

 

แม่โสนน้อยนางไพร

 

พี่ขอพูดอย่างจริงใจ

 

ว่าพี่ไม่เคยรักใครมากกว่า

 

ถ้าหากไม่รัก

 

พี่จะไม่ขอตามมา

 

ถ้ารู้มีคนคอยท่า

 

พี่คงเป็นบ้า

 

เพราะนางแน่เอย

 

พี่สืบเสาะมา

 

แม้กว่าจะเจอแสนนาน

 

พี่แทบจะสิ้นลมปราณ

 

มันทรมานแค่ไหน

 

เมื่อมาเจอะเจอ

 

น้องเอ๋ยอย่าหนีพี่ไป

 

เมตตาพี่นิดได้ไหม

 

เห็นใจพี่เถิดแก้วตา

 

แม่โสนน้อยนางไพร

 

พี่ขอพูดอย่างจริงใจ

 

ว่าพี่ไม่เคยรักใครมากกว่า

 

ถ้าหากไม่รัก

 

พี่จะไม่ขอตามมา

 

ถ้ารู้มีคนคอยท่า

 

พี่คงเป็นบ้า

 

เพราะนางแน่เอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***