ทุกครั้งที่หลับตา-ทุกเวลาที่หายใจ

Ster18 ม.ค. 2005

เนื้อเพลง

ทุกครั้งที่หลับตา-ทุกเวลาที่หายใจ - Ster

ถึงแม้เราจบวัน

 

ฝันไป

 

แต่ยังมีเธอ

 

ในใจไม่คิดเปลี่ยน

 

ถึงแม้ว่าโลกนี้

 

จะหมุนเวียน

 

ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

 

ถึงแม้จะจบวัน

 

ของเรา

 

เธอจะมีเขา

 

มีใครก็แล้วแต่

 

ถึงแม้เธอไม่เคย

 

มาเหลียวแล

 

ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

 

ไม่ได้คิดถึง

 

ทุกครั้งที่หลับตา

 

แต่คิดถึงทุกเวลา

 

ที่หายใจ

 

คนๆเดิม

 

ถึงวันนี้ยังห่วงใย

 

เข้าใจไหม

 

ว่าฉันรัก

 

เธอเสมอ

 

ถึงแม้จะจบวัน

 

ของเรา

 

เธอจะมีเขา

 

มีใครก็แล้วแต่

 

ถึงแม้เธอไม่เคย

 

มาเหลียวแล

 

ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

 

ไม่ได้คิดถึง

 

ทุกครั้งที่หลับตา

 

แต่คิดถึงทุกเวลา

 

ที่หายใจ

 

คนๆเดิม

 

ถึงวันนี้ยังห่วงใย

 

เข้าใจไหม

 

ว่าฉันรัก

 

เธอเสมอ

 

เพราะคนหนึ่ง

 

อยู่ในใจ

 

ของคนหนึ่ง

 

เก็บ ไว้

 

ไม่ เคยจะลืม

 

ไม่ได้คิดถึง

 

ทุกครั้งที่หลับตา

 

แต่คิดถึงทุกเวลา

 

ที่หายใจ

 

คนๆเดิม

 

ถึงวันนี้ยังห่วงใย

 

เข้าใจไหม

 

ว่าฉันรัก

เธอเสมอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***