ศิลปะการต่อสู้ [The Cloud Podcast]

22 พ.ค. 2020
เกี่ยวกับ ศิลปะการต่อสู้ [The Cloud Podcast]
พอดแคสต์ที่จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการต่อสู้ด้วยศิลปะของเหล่าศิลปินและนักสร้างสรรค์หลายยุคหลายสมัย ดำเนินรายการโดย ภาสินี ประมูลวงศ์ เพจ Artteller