อัลบัม โดย

ต้าร์ ตจว.

ท้าวเวสสุวรรณ - Single
ท้าวเวสสุวรรณ - Singleฟังเพลงจากอัลบัม ท้าวเวสสุวรรณ - Single เพลงใหม่จาก ปรีชา ปัดภัย,ต้าร์ ตจว., ทองเบส ทับถนน อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ปรีชา ปัดภัย, ต้าร์ ตจว., ทองเบส ทับถนน
วาสนาหมาหย่ำรถ
วาสนาหมาหย่ำรถฟังเพลงจากอัลบัม วาสนาหมาหย่ำรถ เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
เลิกเป็นคนรักของคนร้าย
เลิกเป็นคนรักของคนร้ายฟังเพลงจากอัลบัม เลิกเป็นคนรักของคนร้าย เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
รัก&เมา (Instrumental)
รัก&เมา (Instrumental)ฟังเพลงจากอัลบัม รัก&เมา (Instrumental) เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
รัก&เมา
รัก&เมาฟังเพลงจากอัลบัม รัก&เมา เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
กีต้าร์สายขาด
กีต้าร์สายขาดฟังเพลงจากอัลบัม กีต้าร์สายขาด เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
ถ่าอยู่
ถ่าอยู่ฟังเพลงจากอัลบัม ถ่าอยู่ เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
#ขอแท็กแฟนเก่า
#ขอแท็กแฟนเก่าฟังเพลงจากอัลบัม #ขอแท็กแฟนเก่า เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
#ขอแท็กแฟนเก่า
#ขอแท็กแฟนเก่าฟังเพลงจากอัลบัม #ขอแท็กแฟนเก่า เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
แพ้น็อค
แพ้น็อคฟังเพลงจากอัลบัม แพ้น็อค เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
ดึกหินลงห้วย
ดึกหินลงห้วยฟังเพลงจากอัลบัม ดึกหินลงห้วย เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
แผ่นดินไหวในใจอ้าย
แผ่นดินไหวในใจอ้ายฟังเพลงจากอัลบัม แผ่นดินไหวในใจอ้าย เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
รอยเลื่อน
รอยเลื่อนฟังเพลงจากอัลบัม รอยเลื่อน เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
ไม้อ่อยไฟ
ไม้อ่อยไฟฟังเพลงจากอัลบัม ไม้อ่อยไฟ เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.
รั้วของชาติสิขาดใจ
รั้วของชาติสิขาดใจฟังเพลงจากอัลบัม รั้วของชาติสิขาดใจ เพลงใหม่จาก ต้าร์ ตจว. อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021ต้าร์ ตจว.