อัลบัม | ซิงเกิล

李翊君

Together Greatest26 มี.ค. 2018
Ling Listen5 มิ.ย. 2015
聽見愛14 มี.ค. 2014
Love Her So1 ม.ค. 1999
E-Jun's Love Song I1 ม.ค. 1999
Emotions (2)1 ม.ค. 1998
Promises & Lies1 ม.ค. 1998
Rain Of Tears1 ม.ค. 1997
Beautiful Competition1 ม.ค. 1996
Promise1 ม.ค. 1995
Pine For Hot Wine3 พ.ค. 1994
Sad Every Day1 ม.ค. 1992
Silent Blessing1 ม.ค. 1990
Shien Ke1 ม.ค. 1990
Secret Love1 ม.ค. 1990