อัลบัม โดย

R U OK [THE STANDARD PODCAST]

EP.207 ถ้าสมองสั่งให้รักเงิน จะทำให้อย่างไรมีความสุขนอกจากการใช้เงินบ้าง
EP.207 ถ้าสมองสั่งให้รักเงิน จะทำให้อย่างไรมีความสุขนอกจากการใช้เงินบ้างฟังเพลงจากอัลบัม EP.207 ถ้าสมองสั่งให้รักเงิน จะทำให้อย่างไรมีความสุขนอกจากการใช้เงินบ้าง เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.214 วิธีเช็กตัวเองว่ากำลังป่วยกาย หรือป่วยใจ และเป็นไปได้ไหมถ้าจะดูแลไปพร้อมกัน
EP.214 วิธีเช็กตัวเองว่ากำลังป่วยกาย หรือป่วยใจ และเป็นไปได้ไหมถ้าจะดูแลไปพร้อมกันฟังเพลงจากอัลบัม EP.214 วิธีเช็กตัวเองว่ากำลังป่วยกาย หรือป่วยใจ และเป็นไปได้ไหมถ้าจะดูแลไปพร้อมกัน เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.215 เยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
EP.215 เยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมฟังเพลงจากอัลบัม EP.215 เยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.218 หาข้อมูลสนับสนุนความคิดตัวเอง เมื่อสิ่งที่เชื่อไม่ตรงกับสิ่งที่เห็น
EP.218 หาข้อมูลสนับสนุนความคิดตัวเอง เมื่อสิ่งที่เชื่อไม่ตรงกับสิ่งที่เห็นฟังเพลงจากอัลบัม EP.218 หาข้อมูลสนับสนุนความคิดตัวเอง เมื่อสิ่งที่เชื่อไม่ตรงกับสิ่งที่เห็น เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.210 ขึ้นๆ ลงๆ อารมณ์รุนแรง ทำความรู้จัก Borderline Personality Disorder
EP.210 ขึ้นๆ ลงๆ อารมณ์รุนแรง ทำความรู้จัก Borderline Personality Disorderฟังเพลงจากอัลบัม EP.210 ขึ้นๆ ลงๆ อารมณ์รุนแรง ทำความรู้จัก Borderline Personality Disorder เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.211 ทำไมถึงเครียดมากกว่าที่ควรจะเป็น มารู้จัก Adjustment Disorder
EP.211 ทำไมถึงเครียดมากกว่าที่ควรจะเป็น มารู้จัก Adjustment Disorderฟังเพลงจากอัลบัม EP.211 ทำไมถึงเครียดมากกว่าที่ควรจะเป็น มารู้จัก Adjustment Disorder เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.216 สร้างวิธีคิดบวกในรูปแบบของตัวเองและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
EP.216 สร้างวิธีคิดบวกในรูปแบบของตัวเองและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงฟังเพลงจากอัลบัม EP.216 สร้างวิธีคิดบวกในรูปแบบของตัวเองและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.213 ความกระทบกระเทือนทางใจหลังผ่านเหตุการณ์รุนแรง Post-Traumatic Stress Disorder
EP.213 ความกระทบกระเทือนทางใจหลังผ่านเหตุการณ์รุนแรง Post-Traumatic Stress Disorderฟังเพลงจากอัลบัม EP.213 ความกระทบกระเทือนทางใจหลังผ่านเหตุการณ์รุนแรง Post-Traumatic Stress Disorder เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.205 เป็นกำลังใจให้ตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นวันยากๆ
EP.205 เป็นกำลังใจให้ตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นวันยากๆฟังเพลงจากอัลบัม EP.205 เป็นกำลังใจให้ตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นวันยากๆ เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.209 เข้าใจโรคจิตเภท ที่หลายคนบอกว่า ‘บ้า’ แท้จริงคือโรคทางสมอง
EP.209 เข้าใจโรคจิตเภท ที่หลายคนบอกว่า ‘บ้า’ แท้จริงคือโรคทางสมองฟังเพลงจากอัลบัม EP.209 เข้าใจโรคจิตเภท ที่หลายคนบอกว่า ‘บ้า’ แท้จริงคือโรคทางสมอง เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.208 หยุดความคิดไม่ได้ คิดวนแค่ไหนถึงเรียกว่าโรควิตกกังวล
EP.208 หยุดความคิดไม่ได้ คิดวนแค่ไหนถึงเรียกว่าโรควิตกกังวลฟังเพลงจากอัลบัม EP.208 หยุดความคิดไม่ได้ คิดวนแค่ไหนถึงเรียกว่าโรควิตกกังวล เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.206 Time Management กุญแจสำคัญที่จัดการทั้งงาน ครอบครัว และความต้องการส่วนตัว
EP.206 Time Management กุญแจสำคัญที่จัดการทั้งงาน ครอบครัว และความต้องการส่วนตัวฟังเพลงจากอัลบัม EP.206 Time Management กุญแจสำคัญที่จัดการทั้งงาน ครอบครัว และความต้องการส่วนตัว เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.212 พิจารณาอารมณ์โกรธ เครียด ผิดหวัง จากสถานการณ์ความรุนแรง
EP.212 พิจารณาอารมณ์โกรธ เครียด ผิดหวัง จากสถานการณ์ความรุนแรงฟังเพลงจากอัลบัม EP.212 พิจารณาอารมณ์โกรธ เครียด ผิดหวัง จากสถานการณ์ความรุนแรง เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.190 ทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจในสังคมไทย ทำไมมีผลต่อการบูลลี่
EP.190 ทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจในสังคมไทย ทำไมมีผลต่อการบูลลี่ฟังเพลงจากอัลบัม EP.190 ทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจในสังคมไทย ทำไมมีผลต่อการบูลลี่ เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.187 ตอบคำถามให้หายคาใจ ทำกันแค่ไหนถึงเรียก Cyberbullying
EP.187 ตอบคำถามให้หายคาใจ ทำกันแค่ไหนถึงเรียก Cyberbullyingฟังเพลงจากอัลบัม EP.187 ตอบคำถามให้หายคาใจ ทำกันแค่ไหนถึงเรียก Cyberbullying เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.195 SOGIESC หลักการเข้าใจเพศกำเนิด เพศสภาพ และเพศที่อยากให้คนอื่นรับรู้
EP.195 SOGIESC หลักการเข้าใจเพศกำเนิด เพศสภาพ และเพศที่อยากให้คนอื่นรับรู้ฟังเพลงจากอัลบัม EP.195 SOGIESC หลักการเข้าใจเพศกำเนิด เพศสภาพ และเพศที่อยากให้คนอื่นรับรู้ เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.193 ฟังตำรวจผู้ทำคดีล่วงละเมิดทางเพศ และหากถูกแบล็กเมลควรทำอย่างไร
EP.193 ฟังตำรวจผู้ทำคดีล่วงละเมิดทางเพศ และหากถูกแบล็กเมลควรทำอย่างไรฟังเพลงจากอัลบัม EP.193 ฟังตำรวจผู้ทำคดีล่วงละเมิดทางเพศ และหากถูกแบล็กเมลควรทำอย่างไร เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.198 ถูกแกล้งมาจากที่โรงเรียน จะปรึกษาพ่อแม่ดีไหม ทำอย่างไรได้บ้าง
EP.198 ถูกแกล้งมาจากที่โรงเรียน จะปรึกษาพ่อแม่ดีไหม ทำอย่างไรได้บ้างฟังเพลงจากอัลบัม EP.198 ถูกแกล้งมาจากที่โรงเรียน จะปรึกษาพ่อแม่ดีไหม ทำอย่างไรได้บ้าง เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.186 ลดสิ่งรบกวนรอบข้าง โฟกัสตัวเองก่อนเริ่มทำงานอย่างมีสมาธิ
EP.186 ลดสิ่งรบกวนรอบข้าง โฟกัสตัวเองก่อนเริ่มทำงานอย่างมีสมาธิฟังเพลงจากอัลบัม EP.186 ลดสิ่งรบกวนรอบข้าง โฟกัสตัวเองก่อนเริ่มทำงานอย่างมีสมาธิ เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.202 ความเหลื่อมล้ำในโรงเรียน ศิษย์รัก และ Beauty Privilege
EP.202 ความเหลื่อมล้ำในโรงเรียน ศิษย์รัก และ Beauty Privilegeฟังเพลงจากอัลบัม EP.202 ความเหลื่อมล้ำในโรงเรียน ศิษย์รัก และ Beauty Privilege เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.204 อะไรทำให้คนกลายเป็นอาชญากร
EP.204 อะไรทำให้คนกลายเป็นอาชญากรฟังเพลงจากอัลบัม EP.204 อะไรทำให้คนกลายเป็นอาชญากร เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.199 จอยลดา สุ่มเสี่ยง หมิ่นเหม่หรือไม่ โลกของนิยายออนไลน์มีอะไรให้ต้องระวังบ้าง
EP.199 จอยลดา สุ่มเสี่ยง หมิ่นเหม่หรือไม่ โลกของนิยายออนไลน์มีอะไรให้ต้องระวังบ้างฟังเพลงจากอัลบัม EP.199 จอยลดา สุ่มเสี่ยง หมิ่นเหม่หรือไม่ โลกของนิยายออนไลน์มีอะไรให้ต้องระวังบ้าง เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.185 ออกแบบพฤติกรรมใหม่ด้วยหลัก Design Thinking
EP.185 ออกแบบพฤติกรรมใหม่ด้วยหลัก Design Thinkingฟังเพลงจากอัลบัม EP.185 ออกแบบพฤติกรรมใหม่ด้วยหลัก Design Thinking เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.201 Crowdsourcing ระดมไอเดียแก้ปัญหา Cyberbullying
EP.201 Crowdsourcing ระดมไอเดียแก้ปัญหา Cyberbullyingฟังเพลงจากอัลบัม EP.201 Crowdsourcing ระดมไอเดียแก้ปัญหา Cyberbullying เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.191 ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้ใจแข็งแรงและมีวิจารณญาณ
EP.191 ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้ใจแข็งแรงและมีวิจารณญาณฟังเพลงจากอัลบัม EP.191 ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้ใจแข็งแรงและมีวิจารณญาณ เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
Special EP.2 วิธีคุยเรื่องการเมืองในครอบครัว เมื่อความต่างไม่ใช่ความผิด
Special EP.2 วิธีคุยเรื่องการเมืองในครอบครัว เมื่อความต่างไม่ใช่ความผิดฟังเพลงจากอัลบัม Special EP.2 วิธีคุยเรื่องการเมืองในครอบครัว เมื่อความต่างไม่ใช่ความผิด เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.203 อาชญาวิทยาและจิตวิทยา ร่วมค้นหาแรงจูงใจของผู้กระทำความผิด
EP.203 อาชญาวิทยาและจิตวิทยา ร่วมค้นหาแรงจูงใจของผู้กระทำความผิดฟังเพลงจากอัลบัม EP.203 อาชญาวิทยาและจิตวิทยา ร่วมค้นหาแรงจูงใจของผู้กระทำความผิด เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.197 ใช้มือถือ ≠ เล่นมือถือ สร้างความเข้าใจอย่างไรถ้ารู้สึกว่าลูกใช้เวลากับมือถือมากเกินไป
EP.197 ใช้มือถือ ≠ เล่นมือถือ สร้างความเข้าใจอย่างไรถ้ารู้สึกว่าลูกใช้เวลากับมือถือมากเกินไปฟังเพลงจากอัลบัม EP.197 ใช้มือถือ ≠ เล่นมือถือ สร้างความเข้าใจอย่างไรถ้ารู้สึกว่าลูกใช้เวลากับมือถือมากเกินไป เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.188 จะรับมือกับการถูกบูลลี่อย่างไร เพราะมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึก
EP.188 จะรับมือกับการถูกบูลลี่อย่างไร เพราะมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกฟังเพลงจากอัลบัม EP.188 จะรับมือกับการถูกบูลลี่อย่างไร เพราะมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึก เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.194 เอ็นดู หวังดี ไม่ตั้งใจ ครูอาจบูลลี่นักเรียนได้โดยไม่รู้ตัว
EP.194 เอ็นดู หวังดี ไม่ตั้งใจ ครูอาจบูลลี่นักเรียนได้โดยไม่รู้ตัวฟังเพลงจากอัลบัม EP.194 เอ็นดู หวังดี ไม่ตั้งใจ ครูอาจบูลลี่นักเรียนได้โดยไม่รู้ตัว เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.189 Bystander บุคคลสำคัญที่หลายคนมองข้ามเมื่อเกิดการบูลลี่
EP.189 Bystander บุคคลสำคัญที่หลายคนมองข้ามเมื่อเกิดการบูลลี่ฟังเพลงจากอัลบัม EP.189 Bystander บุคคลสำคัญที่หลายคนมองข้ามเมื่อเกิดการบูลลี่ เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.200 ทำไมครูถึงไม่ทำอะไรเมื่อเกิดการบูลลี่ และถ้าอยากให้ตระหนักถึงปัญหานี้ควรทำอย่างไร
EP.200 ทำไมครูถึงไม่ทำอะไรเมื่อเกิดการบูลลี่ และถ้าอยากให้ตระหนักถึงปัญหานี้ควรทำอย่างไรฟังเพลงจากอัลบัม EP.200 ทำไมครูถึงไม่ทำอะไรเมื่อเกิดการบูลลี่ และถ้าอยากให้ตระหนักถึงปัญหานี้ควรทำอย่างไร เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.192 ถูกเพื่อนแบน การบูลลี่ทางสังคมที่หลายคนอาจมองข้าม
EP.192 ถูกเพื่อนแบน การบูลลี่ทางสังคมที่หลายคนอาจมองข้ามฟังเพลงจากอัลบัม EP.192 ถูกเพื่อนแบน การบูลลี่ทางสังคมที่หลายคนอาจมองข้าม เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.196 จากโครงสร้างอำนาจนิยม ทำอย่างไรที่จะหยุดการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
EP.196 จากโครงสร้างอำนาจนิยม ทำอย่างไรที่จะหยุดการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนฟังเพลงจากอัลบัม EP.196 จากโครงสร้างอำนาจนิยม ทำอย่างไรที่จะหยุดการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.178 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงไหม แล้วถ้าผลงานออกมาไม่ดีเราจะยังมีคุณค่าหรือเปล่า
EP.178 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงไหม แล้วถ้าผลงานออกมาไม่ดีเราจะยังมีคุณค่าหรือเปล่าฟังเพลงจากอัลบัม EP.178 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงไหม แล้วถ้าผลงานออกมาไม่ดีเราจะยังมีคุณค่าหรือเปล่า เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.175 เปลี่ยนความผิดหวังซ้ำๆ ให้กลายเป็นพลังของข้อมูลที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า
EP.175 เปลี่ยนความผิดหวังซ้ำๆ ให้กลายเป็นพลังของข้อมูลที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าฟังเพลงจากอัลบัม EP.175 เปลี่ยนความผิดหวังซ้ำๆ ให้กลายเป็นพลังของข้อมูลที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.181 เงินเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางใจ แล้วทำอย่างไรเมื่อกระเป๋าสตางค์แฟบแต่ใจฟู
EP.181 เงินเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางใจ แล้วทำอย่างไรเมื่อกระเป๋าสตางค์แฟบแต่ใจฟูฟังเพลงจากอัลบัม EP.181 เงินเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางใจ แล้วทำอย่างไรเมื่อกระเป๋าสตางค์แฟบแต่ใจฟู เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.179 ปรับความคิดได้ไหมถ้าต้องทำงานที่ไม่รัก
EP.179 ปรับความคิดได้ไหมถ้าต้องทำงานที่ไม่รักฟังเพลงจากอัลบัม EP.179 ปรับความคิดได้ไหมถ้าต้องทำงานที่ไม่รัก เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.183 จะอยู่กับความเครียดที่สาเหตุเกินความควบคุมอย่างไรดี
EP.183 จะอยู่กับความเครียดที่สาเหตุเกินความควบคุมอย่างไรดีฟังเพลงจากอัลบัม EP.183 จะอยู่กับความเครียดที่สาเหตุเกินความควบคุมอย่างไรดี เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.182 เลิกกับแฟน ไม่มีเงิน ตกงาน จะรับมือกับชีวิตพังทุกด้านอย่างไรดี
EP.182 เลิกกับแฟน ไม่มีเงิน ตกงาน จะรับมือกับชีวิตพังทุกด้านอย่างไรดีฟังเพลงจากอัลบัม EP.182 เลิกกับแฟน ไม่มีเงิน ตกงาน จะรับมือกับชีวิตพังทุกด้านอย่างไรดี เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.180 เวิร์กโหลด งานงอก ควรพอหรือไปต่อดี
EP.180 เวิร์กโหลด งานงอก ควรพอหรือไปต่อดีฟังเพลงจากอัลบัม EP.180 เวิร์กโหลด งานงอก ควรพอหรือไปต่อดี เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.177 งานที่เหมาะกับเราคือแบบไหนกันแน่ ท้าทายความสามารถ แต่บางครั้งก็ยากเกินไป
EP.177 งานที่เหมาะกับเราคือแบบไหนกันแน่ ท้าทายความสามารถ แต่บางครั้งก็ยากเกินไปฟังเพลงจากอัลบัม EP.177 งานที่เหมาะกับเราคือแบบไหนกันแน่ ท้าทายความสามารถ แต่บางครั้งก็ยากเกินไป เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.176 อย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวเองดีไม่พอ แต่วิเคราะห์ตัวเองว่าเราไม่เก่งอะไร
EP.176 อย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวเองดีไม่พอ แต่วิเคราะห์ตัวเองว่าเราไม่เก่งอะไรฟังเพลงจากอัลบัม EP.176 อย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวเองดีไม่พอ แต่วิเคราะห์ตัวเองว่าเราไม่เก่งอะไร เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.173 Essential Skill ทักษะสำคัญของ First Jobber ที่ต้องค้นหาในตัวเอง เมื่อมองไม่เห็นอนาคต
EP.173 Essential Skill ทักษะสำคัญของ First Jobber ที่ต้องค้นหาในตัวเอง เมื่อมองไม่เห็นอนาคตฟังเพลงจากอัลบัม EP.173 Essential Skill ทักษะสำคัญของ First Jobber ที่ต้องค้นหาในตัวเอง เมื่อมองไม่เห็นอนาคต เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]
EP.166 พัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
EP.166 พัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)ฟังเพลงจากอัลบัม EP.166 พัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพลงใหม่จาก R U OK [THE STANDARD PODCAST] อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021R U OK [THE STANDARD PODCAST]