อัลบัม โดย

Peder Elias

Tell A Son
Tell A Sonฟังเพลงจากอัลบัม Tell A Son เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Lighthouse
Lighthouseฟังเพลงจากอัลบัม Lighthouse เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Darling
Darlingฟังเพลงจากอัลบัม Darling เพลงใหม่จาก SURAN,Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021SURAN, Peder Elias
Love & Loneliness
Love & Lonelinessฟังเพลงจากอัลบัม Love & Loneliness เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Roses
Rosesฟังเพลงจากอัลบัม Roses เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
When I´m Still Getting Over You
When I´m Still Getting Over Youฟังเพลงจากอัลบัม When I´m Still Getting Over You เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
A New Beginning (feat. Peder Elias)
A New Beginning (feat. Peder Elias)ฟังเพลงจากอัลบัม A New Beginning (feat. Peder Elias) เพลงใหม่จาก KEiiNO,Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021KEiiNO, Peder Elias
A New Beginning
A New Beginningฟังเพลงจากอัลบัม A New Beginning เพลงใหม่จาก KEiiNO,Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021KEiiNO, Peder Elias
Hide and Seek
Hide and Seekฟังเพลงจากอัลบัม Hide and Seek เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Loving You Girl
Loving You Girlฟังเพลงจากอัลบัม Loving You Girl เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Best Friend
Best Friendฟังเพลงจากอัลบัม Best Friend เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Home
Homeฟังเพลงจากอัลบัม Home เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Friend Zone
Friend Zoneฟังเพลงจากอัลบัม Friend Zone เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Easy
Easyฟังเพลงจากอัลบัม Easy เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Care Less
Care Lessฟังเพลงจากอัลบัม Care Less เพลงใหม่จาก TRXD,Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021TRXD, Peder Elias
Back in the Game
Back in the Gameฟังเพลงจากอัลบัม Back in the Game เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Sharper
Sharperฟังเพลงจากอัลบัม Sharper เพลงใหม่จาก Peder Elias,Zikai อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias, Zikai
Different
Differentฟังเพลงจากอัลบัม Different เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Bonfire
Bonfireฟังเพลงจากอัลบัม Bonfire เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Favorite Regret
Favorite Regretฟังเพลงจากอัลบัม Favorite Regret เพลงใหม่จาก Peder Elias,Sval อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias, Sval
Good For You
Good For Youฟังเพลงจากอัลบัม Good For You เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Feel You (Remixes)
Feel You (Remixes)ฟังเพลงจากอัลบัม Feel You (Remixes) เพลงใหม่จาก Simon Field,Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Simon Field, Peder Elias
Vultures
Vulturesฟังเพลงจากอัลบัม Vultures เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Simple
Simpleฟังเพลงจากอัลบัม Simple เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Simple (Acoustic)
Simple (Acoustic)ฟังเพลงจากอัลบัม Simple (Acoustic) เพลงใหม่จาก Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Peder Elias
Feel You
Feel Youฟังเพลงจากอัลบัม Feel You เพลงใหม่จาก Simon Field,Peder Elias อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Simon Field, Peder Elias