อัลบัม โดย

Nat "King" Cole

The Lester Young Buddy Rich Trio (Hq remastered)
The Lester Young Buddy Rich Trio (Hq remastered)ฟังเพลงจากอัลบัม The Lester Young Buddy Rich Trio (Hq remastered) เพลงใหม่จาก The Lester Young Buddy Rich Trio,Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021The Lester Young Buddy Rich Trio, Nat "King" Cole
The Magic of Christmas
The Magic of Christmasฟังเพลงจากอัลบัม The Magic of Christmas เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Welcome to the Club
Welcome to the Clubฟังเพลงจากอัลบัม Welcome to the Club เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Esprit De Noël
Esprit De Noëlฟังเพลงจากอัลบัม Esprit De Noël เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole,Nat King Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole, Nat King Cole
La Primera Navidad
La Primera Navidadฟังเพลงจากอัลบัม La Primera Navidad เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole,Nelson Eddy,Nat King Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole, Nelson Eddy, Nat King Cole
After Midnight
After Midnightฟังเพลงจากอัลบัม After Midnight เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Tell Me All About Yourself
Tell Me All About Yourselfฟังเพลงจากอัลบัม Tell Me All About Yourself เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Songs from "St. Louis Blues"
Songs from "St. Louis Blues"ฟังเพลงจากอัลบัม Songs from "St. Louis Blues" เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Classic Hits, Vol. 3
Classic Hits, Vol. 3ฟังเพลงจากอัลบัม Classic Hits, Vol. 3 เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Classic Hits, Vol. 2
Classic Hits, Vol. 2ฟังเพลงจากอัลบัม Classic Hits, Vol. 2 เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Classic Hits, Vol. 1
Classic Hits, Vol. 1ฟังเพลงจากอัลบัม Classic Hits, Vol. 1 เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Nat King Cole Sings for Two in Love
Nat King Cole Sings for Two in Loveฟังเพลงจากอัลบัม Nat King Cole Sings for Two in Love เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Ballads of the Day
Ballads of the Dayฟังเพลงจากอัลบัม Ballads of the Day เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Buon Natale (Merry Christmas To You)
Buon Natale (Merry Christmas To You)ฟังเพลงจากอัลบัม Buon Natale (Merry Christmas To You) เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Can't I
Can't Iฟังเพลงจากอัลบัม Can't I เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Mother Nature and Father Time
Mother Nature and Father Timeฟังเพลงจากอัลบัม Mother Nature and Father Time เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Pretend
Pretendฟังเพลงจากอัลบัม Pretend เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Somewhere Along the Way
Somewhere Along the Wayฟังเพลงจากอัลบัม Somewhere Along the Way เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Because You're Mine
Because You're Mineฟังเพลงจากอัลบัม Because You're Mine เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Faith Can Move Mountains
Faith Can Move Mountainsฟังเพลงจากอัลบัม Faith Can Move Mountains เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
That's You
That's Youฟังเพลงจากอัลบัม That's You เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Time and the River
Time and the Riverฟังเพลงจากอัลบัม Time and the River เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Too Young to Go Steady
Too Young to Go Steadyฟังเพลงจากอัลบัม Too Young to Go Steady เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
When I Fall in Love
When I Fall in Loveฟังเพลงจากอัลบัม When I Fall in Love เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Dreams Can Tell a Lie
Dreams Can Tell a Lieฟังเพลงจากอัลบัม Dreams Can Tell a Lie เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Love Me as Though There Were No Tomorrow
Love Me as Though There Were No Tomorrowฟังเพลงจากอัลบัม Love Me as Though There Were No Tomorrow เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
My One Sin
My One Sinฟังเพลงจากอัลบัม My One Sin เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Tenderly
Tenderlyฟังเพลงจากอัลบัม Tenderly เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
A Blossom Fell
A Blossom Fellฟังเพลงจากอัลบัม A Blossom Fell เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Smile
Smileฟังเพลงจากอัลบัม Smile เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
After Midnight
After Midnightฟังเพลงจากอัลบัม After Midnight เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
The Piano Style of Nat "King" Cole
The Piano Style of Nat "King" Coleฟังเพลงจากอัลบัม The Piano Style of Nat "King" Cole เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Penthouse Serenade
Penthouse Serenadeฟังเพลงจากอัลบัม Penthouse Serenade เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Plays the Best of Hollywood, Broadway and the Great American Songbook - Selections from Hittin' the Ramp: The Early Years (1936-1943)
Plays the Best of Hollywood, Broadway and the Great American Songbook - Selections from Hittin' the Ramp: The Early Years (1936-1943)ฟังเพลงจากอัลบัม Plays the Best of Hollywood, Broadway and the Great American Songbook - Selections from Hittin' the Ramp: The Early Years (1936-1943) เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Mery Christmas
Mery Christmasฟังเพลงจากอัลบัม Mery Christmas เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
The Touch of Your Lips
The Touch of Your Lipsฟังเพลงจากอัลบัม The Touch of Your Lips เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Special Christmas
Special Christmasฟังเพลงจากอัลบัม Special Christmas เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
A Mis Amigos
A Mis Amigosฟังเพลงจากอัลบัม A Mis Amigos เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Cole Español
Cole Españolฟังเพลงจากอัลบัม Cole Español เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Dear Lonely Hearts
Dear Lonely Heartsฟังเพลงจากอัลบัม Dear Lonely Hearts เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Come Closer to Me (Acercate Mas)
Come Closer to Me (Acercate Mas)ฟังเพลงจากอัลบัม Come Closer to Me (Acercate Mas) เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Angel Smile
Angel Smileฟังเพลงจากอัลบัม Angel Smile เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Nat "King" Cole Sings The Blues
Nat "King" Cole Sings The Bluesฟังเพลงจากอัลบัม Nat "King" Cole Sings The Blues เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
The Christmas Song (With Bonus Tracks)
The Christmas Song (With Bonus Tracks)ฟังเพลงจากอัลบัม The Christmas Song (With Bonus Tracks) เพลงใหม่จาก Nat "King" Cole อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Nat "King" Cole
Sing to Me Like a 50's Gentleman
Sing to Me Like a 50's Gentlemanฟังเพลงจากอัลบัม Sing to Me Like a 50's Gentleman เพลงใหม่จาก Sammy Davis Jr.,Nat "King" Cole,Dean Martin,billy eckstine อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Sammy Davis Jr., Nat "King" Cole, Dean Martin, billy eckstine