อัลบัม โดย

Elza Kanzaki

Prologue
Prologueฟังเพลงจากอัลบัม Prologue เพลงใหม่จาก Elza Kanzaki,ReoNa อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Elza Kanzaki, ReoNa
Elza
Elzaฟังเพลงจากอัลบัม Elza เพลงใหม่จาก Elza Kanzaki อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Elza Kanzaki
ELZA
ELZAฟังเพลงจากอัลบัม ELZA เพลงใหม่จาก Elza Kanzaki,ReoNa อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Elza Kanzaki, ReoNa
Rea(s)oN
Rea(s)oNฟังเพลงจากอัลบัม Rea(s)oN เพลงใหม่จาก Elza Kanzaki อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Elza Kanzaki
Independence
Independenceฟังเพลงจากอัลบัม Independence เพลงใหม่จาก Elza Kanzaki อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Elza Kanzaki
Step, Step
Step, Stepฟังเพลงจากอัลบัม Step, Step เพลงใหม่จาก Elza Kanzaki อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Elza Kanzaki
Pilgrim
Pilgrimฟังเพลงจากอัลบัม Pilgrim เพลงใหม่จาก Elza Kanzaki อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Elza Kanzaki