อัลบัม โดย

OVAN

I Am Yours
I Am Yoursฟังเพลงจากอัลบัม I Am Yours เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
Happiness. MIC SWG BOOTH (Live)
Happiness. MIC SWG BOOTH (Live)ฟังเพลงจากอัลบัม Happiness. MIC SWG BOOTH (Live) เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
I'm Fine
I'm Fineฟังเพลงจากอัลบัม I'm Fine เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
JUNG
JUNGฟังเพลงจากอัลบัม JUNG เพลงใหม่จาก VINXEN,OVAN,Im Soo อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021VINXEN, OVAN, Im Soo
Paris
Parisฟังเพลงจากอัลบัม Paris เพลงใหม่จาก OVAN,LUNCH อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN, LUNCH
Happy Birthday
Happy Birthdayฟังเพลงจากอัลบัม Happy Birthday เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
Please Turn Off The Lights
Please Turn Off The Lightsฟังเพลงจากอัลบัม Please Turn Off The Lights เพลงใหม่จาก OVAN,Joosiq อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN, Joosiq
DINNER MATE (Original Television Soundtrack, Pt. 1)
DINNER MATE (Original Television Soundtrack, Pt. 1)ฟังเพลงจากอัลบัม DINNER MATE (Original Television Soundtrack, Pt. 1) เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
I Need You
I Need Youฟังเพลงจากอัลบัม I Need You เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
Christmas Rose
Christmas Roseฟังเพลงจากอัลบัม Christmas Rose เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
VIRGIN LOVE
VIRGIN LOVEฟังเพลงจากอัลบัม VIRGIN LOVE เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
The Star of The Movie
The Star of The Movieฟังเพลงจากอัลบัม The Star of The Movie เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
For Real
For Realฟังเพลงจากอัลบัม For Real เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
Missed Call
Missed Callฟังเพลงจากอัลบัม Missed Call เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
La La Land (feat. OVAN)
La La Land (feat. OVAN)ฟังเพลงจากอัลบัม La La Land (feat. OVAN) เพลงใหม่จาก Bryce Vine,OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Bryce Vine, OVAN
sleeplessness(不眠)
sleeplessness(不眠)ฟังเพลงจากอัลบัม sleeplessness(不眠) เพลงใหม่จาก OVAN,VAN.C อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN, VAN.C
Rain Drop
Rain Dropฟังเพลงจากอัลบัม Rain Drop เพลงใหม่จาก Soyou,OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Soyou, OVAN
She is
She isฟังเพลงจากอัลบัม She is เพลงใหม่จาก OVAN,SHAUN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN, SHAUN
Snowflake
Snowflakeฟังเพลงจากอัลบัม Snowflake เพลงใหม่จาก OVAN,VINXEN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN, VINXEN
Happiness
Happinessฟังเพลงจากอัลบัม Happiness เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
TWENTY (feat. SHAUN)
TWENTY (feat. SHAUN)ฟังเพลงจากอัลบัม TWENTY (feat. SHAUN) เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
Miss Fortune (feat. VINXEN)
Miss Fortune (feat. VINXEN)ฟังเพลงจากอัลบัม Miss Fortune (feat. VINXEN) เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
Confusion
Confusionฟังเพลงจากอัลบัม Confusion เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
IDWS (I Don't Wanna be Sad)
IDWS (I Don't Wanna be Sad)ฟังเพลงจากอัลบัม IDWS (I Don't Wanna be Sad) เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN
BON VOYAGE (feat. Piano Man) (Explicit)
BON VOYAGE (feat. Piano Man) (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม BON VOYAGE (feat. Piano Man) (Explicit) เพลงใหม่จาก OVAN อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021OVAN