อัลบัม | ซิงเกิล

梁文音

#2019 Hai Zai Wan24 พ.ค. 2019
#2019 Hai Zai Ting8 มี.ค. 2019
Zhuan Zhe4 พ.ค. 2018
Hai Hao20 เม.ย. 2018
Ru Ge3 พ.ย. 2017
Zi Ran No Yan15 ก.ย. 2017
Bu Qi Er Yu16 ส.ค. 2016
Huan Yuan16 ส.ค. 2016
Man Qing Ge1 ม.ค. 2014
Yellow Jacket1 ม.ค. 2013
Lover & Friend1 ม.ค. 2011
Love Poem1 ม.ค. 2009
Love Poem1 ม.ค. 2008