อัลบัม โดย

PERC%NT

LISTEN 033 Bruise
LISTEN 033 Bruiseฟังเพลงจากอัลบัม LISTEN 033 Bruise เพลงใหม่จาก PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PERC%NT
LISTEN 031 9
LISTEN 031 9ฟังเพลงจากอัลบัม LISTEN 031 9 เพลงใหม่จาก PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PERC%NT
PVC
PVCฟังเพลงจากอัลบัม PVC เพลงใหม่จาก PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PERC%NT
Superhero
Superheroฟังเพลงจากอัลบัม Superhero เพลงใหม่จาก PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PERC%NT
LISTEN 012 Dumb Dumb
LISTEN 012 Dumb Dumbฟังเพลงจากอัลบัม LISTEN 012 Dumb Dumb เพลงใหม่จาก Jang Jane,GIANTPINK,PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Jang Jane, GIANTPINK, PERC%NT
LISTEN 011 Drunk
LISTEN 011 Drunkฟังเพลงจากอัลบัม LISTEN 011 Drunk เพลงใหม่จาก PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PERC%NT
LISTEN 005 Snowball
LISTEN 005 Snowballฟังเพลงจากอัลบัม LISTEN 005 Snowball เพลงใหม่จาก PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PERC%NT
LISTEN 003 Weekend
LISTEN 003 Weekendฟังเพลงจากอัลบัม LISTEN 003 Weekend เพลงใหม่จาก PERC%NT อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PERC%NT