อัลบัม | ซิงเกิล

张宇

Ti Shen11 พ.ย. 2014
Tan Lien9 ก.ย. 2014
Miracle2 ก.ย. 2014
Yuch Liang, Tai Yang2 ก.ย. 2014
The Sweetest Man2 ก.ย. 2014
Yi Yan Nan Jin21 ส.ค. 2014
Yu I Chih Hsia21 ส.ค. 2014
Reluctant To Be Lonely21 ส.ค. 2014
大丈夫26 ก.พ. 2003
奇蹟26 เม.ย. 2000
整個八月13 ม.ค. 1997
消息2 เม.ย. 1996