อัลบัม | ซิงเกิล

杨丞琳

Shan·Shi Yi Hou27 พ.ย. 2019
Shan Shi22 พ.ย. 2019
Jie Ri Kuai Le12 พ.ย. 2019
Rainie Yang Essential12 ธ.ค. 2017
青春住了誰15 ก.ย. 2017
Nian Lun Shuo30 ก.ย. 2016
Shuang Cheng Xi1 ม.ค. 2014
Angel Wings23 ส.ค. 2013
为爱启程11 ม.ค. 2013
Wishing for happiness17 ส.ค. 2012
忘了31 ก.ค. 2012
仰望 (慶功典藏版)12 ก.ย. 2011
我们都傻1 ส.ค. 2011
Rainie & Love ...?8 ก.พ. 2010
Rainie & Love ...?4 ม.ค. 2010
半熟宣言11 พ.ย. 2008
My Other Self3 ก.ย. 2007
Meeting Love6 มี.ค. 2006