อัลบัม โดย

3.2.1 (ทรี ทู วัน)

ไชโย - Single
ไชโย - Singleฟังเพลงจากอัลบัม ไชโย - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
3.2.1 โคตะระ มันDay
3.2.1 โคตะระ มันDayฟังเพลงจากอัลบัม 3.2.1 โคตะระ มันDay เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
Me Too - Single
Me Too - Singleฟังเพลงจากอัลบัม Me Too - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
เวลาเรามีเท่ากัน (Hourglass) - Single
เวลาเรามีเท่ากัน (Hourglass) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม เวลาเรามีเท่ากัน (Hourglass) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
เธอมีเขา (White Flag) - Single
เธอมีเขา (White Flag) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม เธอมีเขา (White Flag) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out (Live Version) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Single
รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out (Live Version) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out (Live Version) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out Remix (Godfather Remix) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Single
รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out Remix (Godfather Remix) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out Remix (Godfather Remix) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out 3 Cha (Godfather Thai Style Remix) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Single
รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out 3 Cha (Godfather Thai Style Remix) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม รักต้องเปิด (แน่นอก) Splash Out 3 Cha (Godfather Thai Style Remix) feat.ใบเตย (อาร์สยาม) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
DANZE (แน่นอก) รักต้องเปิด
DANZE (แน่นอก) รักต้องเปิดฟังเพลงจากอัลบัม DANZE (แน่นอก) รักต้องเปิด เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
รักต้องเปิด (แน่นอก) (Splash Out) feat.ใบเตย อาร์สยาม (Version Backing Track) - Single
รักต้องเปิด (แน่นอก) (Splash Out) feat.ใบเตย อาร์สยาม (Version Backing Track) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม รักต้องเปิด (แน่นอก) (Splash Out) feat.ใบเตย อาร์สยาม (Version Backing Track) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
รักต้องเปิด (แน่นอก) (Splash Out) feat.ใบเตย อาร์สยาม - Single
รักต้องเปิด (แน่นอก) (Splash Out) feat.ใบเตย อาร์สยาม - Singleฟังเพลงจากอัลบัม รักต้องเปิด (แน่นอก) (Splash Out) feat.ใบเตย อาร์สยาม - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
ปล่อยให้ผ่านพัดไป (Let it go) - Single
ปล่อยให้ผ่านพัดไป (Let it go) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม ปล่อยให้ผ่านพัดไป (Let it go) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
Dirty Party - Single
Dirty Party - Singleฟังเพลงจากอัลบัม Dirty Party - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
มีอีกมั้ย ( Want more shawty ) - Single
มีอีกมั้ย ( Want more shawty ) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม มีอีกมั้ย ( Want more shawty ) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
ไม่ต้องให้ทั้งโลกมารักเรา  ( No Need ) - Single
ไม่ต้องให้ทั้งโลกมารักเรา ( No Need ) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม ไม่ต้องให้ทั้งโลกมารักเรา ( No Need ) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ ( Pause ) - Single
ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ ( Pause ) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ ( Pause ) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
แค่ที่รัก ( My Boo ) - Single
แค่ที่รัก ( My Boo ) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม แค่ที่รัก ( My Boo ) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)
เขย่า ( Shake it ) - Single
เขย่า ( Shake it ) - Singleฟังเพลงจากอัลบัม เขย่า ( Shake it ) - Single เพลงใหม่จาก 3.2.1 (ทรี ทู วัน) อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 20213.2.1 (ทรี ทู วัน)