อัลบัม โดย

IZ*ONE

ZERO:ATTITUDE
ZERO:ATTITUDEฟังเพลงจากอัลบัม ZERO:ATTITUDE เพลงใหม่จาก Soyou,IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Soyou, IZ*ONE
D-D-DANCE
D-D-DANCEฟังเพลงจากอัลบัม D-D-DANCE เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
One-reeler / Act IV
One-reeler / Act IVฟังเพลงจากอัลบัม One-reeler / Act IV เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Twelve
Twelveฟังเพลงจากอัลบัม Twelve เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Beware
Bewareฟังเพลงจากอัลบัม Beware เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Oneiric Diary
Oneiric Diaryฟังเพลงจากอัลบัม Oneiric Diary เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
BLOOM*IZ
BLOOM*IZฟังเพลงจากอัลบัม BLOOM*IZ เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Vampire
Vampireฟังเพลงจากอัลบัม Vampire เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Vampire
Vampireฟังเพลงจากอัลบัม Vampire เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Buenos Aires
Buenos Airesฟังเพลงจากอัลบัม Buenos Aires เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Buenos Aires
Buenos Airesฟังเพลงจากอัลบัม Buenos Aires เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
HEART*IZ
HEART*IZฟังเพลงจากอัลบัม HEART*IZ เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Sukito Iwasetai
Sukito Iwasetaiฟังเพลงจากอัลบัม Sukito Iwasetai เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Sukito Iwasetai
Sukito Iwasetaiฟังเพลงจากอัลบัม Sukito Iwasetai เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
Sukito Iwasetai
Sukito Iwasetaiฟังเพลงจากอัลบัม Sukito Iwasetai เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE
COLOR*IZ
COLOR*IZฟังเพลงจากอัลบัม COLOR*IZ เพลงใหม่จาก IZ*ONE อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021IZ*ONE