อัลบัม | ซิงเกิล

Switchfoot

NATIVE TONGUE17 ม.ค. 2020
VOICES8 พ.ย. 2019
NATIVE TONGUE18 ม.ค. 2019
Vice Verses7 ก.พ. 2018
Vice Verses (Deluxe)7 ก.พ. 2018
Hello Hurricane7 ก.พ. 2018
Live It Well19 ม.ค. 2018
I Won't Let You Go3 พ.ย. 2017
Float9 ธ.ค. 2016
Oh! Gravity.20 มิ.ย. 2016
Who We Are (Remixes)21 ม.ค. 2014
Fading West14 ม.ค. 2014
Fading West EP17 ก.ย. 2013
Vice Re-Verses1 พ.ค. 2012
The Beautiful Letdown6 ก.พ. 2012
Dark Horses2 ส.ค. 2011
Your Love Is A Song6 ธ.ค. 2010
Always7 ก.ย. 2010
The Best Yet3 พ.ย. 2008
This Is Home1 ม.ค. 2008
Oh! Gravity.8 ม.ค. 2007
Nothing Is Sound13 ก.ย. 2005