อัลบัม โดย

Ellise

Soul Sucker
Soul Suckerฟังเพลงจากอัลบัม Soul Sucker เพลงใหม่จาก Ellise,DeathbyRomy,Mothica อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise, DeathbyRomy, Mothica
go bestie (Explicit)
go bestie (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม go bestie (Explicit) เพลงใหม่จาก Savage ga$p,CHEVY,Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Savage ga$p, CHEVY, Ellise
Letting the Wolf In (Explicit)
Letting the Wolf In (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Letting the Wolf In (Explicit) เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Chaotic (Live) (Explicit)
Chaotic (Live) (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Chaotic (Live) (Explicit) เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Chaotic (Explicit)
Chaotic (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Chaotic (Explicit) เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Over Breakfast
Over Breakfastฟังเพลงจากอัลบัม Over Breakfast เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Feeling Something Bad... (Explicit)
Feeling Something Bad... (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Feeling Something Bad... (Explicit) เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Bubblegum Brain
Bubblegum Brainฟังเพลงจากอัลบัม Bubblegum Brain เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Angels Don't Cry (Sweater Beats & Bumbasee Remix)
Angels Don't Cry (Sweater Beats & Bumbasee Remix)ฟังเพลงจากอัลบัม Angels Don't Cry (Sweater Beats & Bumbasee Remix) เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Under My Bed - EP
Under My Bed - EPฟังเพลงจากอัลบัม Under My Bed - EP เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
What Are We Waiting For (Acoustic Version)
What Are We Waiting For (Acoustic Version)ฟังเพลงจากอัลบัม What Are We Waiting For (Acoustic Version) เพลงใหม่จาก Vax,Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Vax, Ellise
Tell Me (Explicit)
Tell Me (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Tell Me (Explicit) เพลงใหม่จาก Prince Fox,Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Prince Fox, Ellise
What Are We Waiting For
What Are We Waiting Forฟังเพลงจากอัลบัม What Are We Waiting For เพลงใหม่จาก Vax,Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Vax, Ellise
Keep It to Myself
Keep It to Myselfฟังเพลงจากอัลบัม Keep It to Myself เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Can You Keep a Secret? - EP
Can You Keep a Secret? - EPฟังเพลงจากอัลบัม Can You Keep a Secret? - EP เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Fight!
Fight!ฟังเพลงจากอัลบัม Fight! เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Pinky Promise
Pinky Promiseฟังเพลงจากอัลบัม Pinky Promise เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise
Love Made Me Do It
Love Made Me Do Itฟังเพลงจากอัลบัม Love Made Me Do It เพลงใหม่จาก Ellise อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Ellise