รสสุคนธ์ กองเกตุ [ครูเงาะ]

54 ผู้ติดตาม

“ครูเงาะ” รสสุคนธ์ กองเกตุ คือ นักพัฒนาศักยภาพมนุษย์ นักพัฒนาบุคลิกภาพ นักพัฒนา Mindset นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจ นักพัฒนาการสื่อสาร และผู้มีอิทธิพลทางสังคมที่มีผู้ติตตามเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย สิ่งที่ครูเงาะอยากให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ Human Skills หรือศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์เข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเอง ทั้งกายภาพ ท่าทาง การใช้เสียง และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กายและจิตใจ ‘Mind’ และ ‘Body’ เมื่อสองสิ่งนี้ผสมผสานกัน ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในวงการใด เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดในวงการนั้นๆ ตราบถ้าเรารู้จักเครื่องมือของตัวเองอย่างดีที่สุด ปัญญาเกิดจากการฟัง เมื่อเราฟังซ้ำๆ สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเรา และทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟัง ครูเงาะ หวังว่า สิ่งที่ครูเงาะแชร์จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ ติดตามครูเงาะและความรู้ดีๆ ได้ที่ www.facebook.com/krungor/ www.wisdomme.co.th Talk a Teach ทุกวันพฤหัสบดี 2 ทุ่ม www.youtube.com/playlist?list=PLLXjG-IFVB7-5APuC7yPZgZD9L0Gk0Xf1

อ่านต่อ

เพลง

เกี่ยวกับ รสสุคนธ์ กองเกตุ [ครูเงาะ]

“ครูเงาะ” รสสุคนธ์ กองเกตุ คือ นักพัฒนาศักยภาพมนุษย์ นักพัฒนาบุคลิกภาพ นักพัฒนา Mindset นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจ นักพัฒนาการสื่อสาร และผู้มีอิทธิพลทางสังคมที่มีผู้ติตตามเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

สิ่งที่ครูเงาะอยากให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ Human Skills หรือศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์เข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเอง ทั้งกายภาพ ท่าทาง การใช้เสียง และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กายและจิตใจ ‘Mind’ และ ‘Body’ เมื่อสองสิ่งนี้ผสมผสานกัน ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในวงการใด เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดในวงการนั้นๆ ตราบถ้าเรารู้จักเครื่องมือของตัวเองอย่างดีที่สุด

ปัญญาเกิดจากการฟัง เมื่อเราฟังซ้ำๆ สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเรา และทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟัง ครูเงาะ หวังว่า สิ่งที่ครูเงาะแชร์จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้

ติดตามครูเงาะและความรู้ดีๆ ได้ที่ 
www.facebook.com/krungor/
www.wisdomme.co.th
Talk a Teach ทุกวันพฤหัสบดี 2 ทุ่ม www.youtube.com/playlist?list=PLLXjG-IFVB7-5APuC7yPZgZD9L0Gk0Xf1

ศิลปินที่คุณอาจชื่นชอบ