อัลบัม | ซิงเกิล

The Amity Affliction

Soak Me in Bleach8 ม.ค. 2020
Misery24 ส.ค. 2018
Feels Like I'm Dying26 ก.ค. 2018
Ivy (Doomsday)20 มิ.ย. 2018
This Could Be Heartbreak12 ส.ค. 2016
Shine On13 พ.ย. 2015
Let The Ocean Take Me10 มิ.ย. 2014
Don't Lean On Me23 พ.ค. 2014
Pittsburgh15 เม.ย. 2014
Glory Days15 ก.ค. 2011
Severed Ties4 ต.ค. 2008