ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

วันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกันคือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยในประเทศไทยนั้นประกอบกิจกรรมทางศาสนามากมายทั้ง ทำบุญ ใส่บาตร ทำวัตรเช้า-เย็น และปฏิบัติธรรมเพื่อจิตใจที่ผ่อนใส

วันวิสาขบูชาย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะบางที่เรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี จากหลักฐานพบว่า วันวิสาขบูชา ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยสุโขทัย สันนิษฐานว่ารับแบบแผนมาจากลังกาประมาณ พ.ศ. 420 เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม้ พร้อมกับจุดประทีปโคมไฟให้ดูสว่างไสวไปทั่วพระนคร เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาได้เสื่อมลง

จนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2360) พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราช (มี) สำนักวัดราชบูรณะ ถวายพระพรให้ทรงทำขึ้นครั้งแรกในวันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ. 2360 โดยให้จัดทำตามแบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการ เพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญ ทำกุศลทั่วหน้ากันนอกจากนี้ยังเป็นวันสำคัญสากลของชาวพุทธทั่วโลก ตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542

ก่อนที่จะเริ่มทำการเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนควรร่วมกันกล่าวบทสวดมนต์และคำบูชาในวันวิสาขบูชา ซึ่ง JOOX ได้เตรียมเพลย์ลิสต์บทสวดให้ชาวพุทธได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกัน

ขอบคุณข้อมูล

www.sanook.com