Say No เพลงใหม่จากศิลปินหน้าหล่อ "กองทัพ พีค"

Say No เพลงใหม่จากศิลปินหน้าหล่อ "กองทัพ พีค"

ศิลปินเดี่ยวคนแรกของค่าย Chandelier Music ภายใต้โปรเจคต์ Channel 3 Next Gen ! เป็นศิลปินที่มีความสามารถครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเต้น เล่นดนตรี รวมถึงการทำเพลง

เปิดตัวด้วยผลงานเพลง ‘SAY NO’ เพลงแนวแดนซ์ ที่จะบ่งบอกสไตล์และตัวตนของพีค ซึ่งในเพลงนี้พีคมีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องภาษาอังกฤษ รวมถึงทำนอง และเรียบเรียงดนตรีด้วยตัวเองอีกด้วย

ติดตามผลงานของ "กองทัพ พีค" ได้แล้วที่ JOOX