บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจคนไทยทั่วหล้า

บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจคนไทยทั่วหล้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีและทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์ดนตรีไว้มากมายถึง ๔๙ เพลง ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแจ๊ส ละติน มาร์ช และวอลท์ซ ซึ่งในแต่ละเพลงได้ให้ความรู้สึกที่ต่างกัน แต่ล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการประพันธ์ดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งสิ้น

Candlelight Blues: แสงเทียน

เพลง Candlelight Blue หรือ แสงเทียน เป็นเพลงในแนวบลูส์ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และถือว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์เนื้อร้องภาษาไทยถวาย ชื่อเพลงว่า “แสงเทียน”

แนวดนตรีแบบบลูส์ของเพลงนี้มีเสน่ห์ที่ความเศร้าแต่แฝงด้วยปรัชญา ที่ทำให้รู้ว่าชีวิตยังมีความหวัง เพลงนี้มีการใช้คอร์ดที่ยากมากและพระองค์ทรงมีการปรับแก้อยู่ตลอด บทเพลงนี้เป็นหนึ่งในบทเพลงที่ท่านทรงรักที่สุดอีกด้วย

Blue Day: อาทิตย์อับแสง

เพลง Blue Day เป็นเพลงบัลลาดแจ๊ส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๘ และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์บทแรกที่พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นเพลงช้าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าสร้อยแต่แท้จริงแล้วเป็นการรำพึงรำพันถึงคนรักที่รอคอยมานาน เพลงนี้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษและภาษาไทย

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทรงใช้เวลาพักฟื้นที่เมืองดาโวส ในช่วงนั้นทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชนิพนธ์เพลงรักถึง ๕ เพลง และมีถึง ๔ เพลง คือ Blue Day, Dream of Love Dream of You, Sweet Words และ Love Light in My Heart ที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงรักพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ขณะดำรงศักดิ์เป็น ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร)

Alexandra: แผ่นดินของเรา

เพลง Alexandra เป็นเพลงวอลท์ซ เพลงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่ ๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์เพื่อรับเสด็จเจ้าหญิงอเล็กซานดรา แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษถวาย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริว่า ทำนองเพลง Alexandra มีความไพเราะมาก แต่เนื่องจากเป็นบทเพลงที่ใช้รับเสด็จเจ้าหญิงอเล็กซานดรา ในครานั้นเท่านั้นและไม่ได้นำมาบรรเลงอีก จึงได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อฉบับภาษาไทยนี้ว่า “แผ่นดินของเรา”

The Ultimate Dream: ความฝันอันสูงสุด

เพลง ความฝันอันสูงสุด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นอันดับที่ ๔๔ ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ บทเพลงนี้เป็นเพลงปลุกใจที่มีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกฮึกเหิมให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

บทเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเข้ากับบทกลอน “ความฝันอันสูงสุด” ที่ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคได้ประพันธ์บทกลอนนี้เอาไว้ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เขียนบทกลอนให้กำลังใจผู้ที่ทำความดีเพื่อประเทศชาติ และโปรดให้พิมพ์กลอนบทนี้พระราชทานแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้ที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อเตือนสติมิให้ท้อถอยในการทำความดี

New Year Greeting: พรปีใหม่

เพลง พรปีใหม่ หรือ New Year Greeting พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ หลังจากที่ได้เสด็จนิวัตพระนครเป็นการถาวรแล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรของพระองค์ด้วยบทเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง New Year Greeting ขึ้นมา

นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริได้ทรงเล่าถึงที่มาของเพลงพรปีใหม่ว่า “ในคืน[วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๔๙๕]นั้น พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ [ร่าง]ทำนองแล้วทรงแซ็กโซโฟนสลับช่วงกันกับฉัน ฉันเป่าในช่วงที่ ๑ และ ๓ ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่าในช่วงที่ ๒ และ ๔ สลับกันจนครบเพลง จากนั้นจึงทรงให้ฉัน แต่งคำอวยพรลงในเพลงนั้น [ปรับ]ทำนองคำร้องเสร็จภายในครึ่งชั่วโมง”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.ภาธร ศรีกรานนท์

Related Content