ลุ้นพาเพื่อนไปเยือน SM Town ที่เกาหลีพร้อมชมคอนเสิร์ตใหญ่!

ลุ้นพาเพื่อนไปเยือน SM Town ที่เกาหลีพร้อมชมคอนเสิร์ตใหญ่!

แฟนๆเกาหลี ฟังทางนี้! หากคุณอยากบินลัดฟ้าไปเที่ยว ช็อป ชมคอนเสิร์ต ที่ประเทศเกาหลีใต้ JOOX จะพาคุณร่วมกิจกรรมชิงรางวัลไปเยือน SM Town ชมคอนเสิร์ตใหญ่สุดฟินกันที่เกาหลีใต้

เพียงคุณทำตามรายละเอียดเงื่อนไขและกติกา ดังนี้

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อ JOOX VIP Card ประเภท 6 เดือนเท่านั้น!!! โดยจำหน่ายที่เทสโก้โลตัส เซเว่น อีเลฟเว่น หรือแฟมิลี่มาร์ท ตามสาขาที่ร่วมรายการ* และ กรอกรหัส VIP ดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชั่น JOOX เพื่อรับวันใช้งานแบบ VIP จนสำเร็จ พร้อมกับถ่ายรูปหลังการ์ด และส่ง WMID (อ่านรายละเอียดการหา WMID ที่ด้านล่าง) มาที่ Inbox ของ JOOX Thailand แฟนเพจ หรือทวิตเตอร์ @jooxth ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เท่านั้น

2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องฟังเพลงจากอัลบั้ม The War ของ EXO บนแอปพลิเคชั่น JOOX

3. บริษัทฯ จะใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกผู้โชคดี เพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ทาง JOOX Thailand แฟนเพจ

4. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะต้องมาสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ หรือ ทีมงานในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ระหว่างช่วงเวลา 10:30 – 17:30 ณ บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย จำกัด

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทาง JOOX Thailand แฟนเพจ

6. ผู้ได้รับของรางวัลต้องจัดส่งข้อความยืนยันสิทธิ์มาทาง JOOX Thailand แฟนเพจ โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

(1) ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2) ที่อยู่ปัจจุบัน

(3) หมายเลขโทรศัพท์

(4) อีเมล์

(5) รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของตนที่เห็นข้อมูลได้ชัดเจน

(6) รูปถ่ายหน้าแรกพาสปอร์ตของตนที่เห็นข้อมูลได้ชัดเจน

7. การตัดสินคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และ ผู้ได้รับของรางวัลเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือทีมงาน และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

8. ของรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล โดยแต่ละรางวัลประกอบไปด้วย

- บัตรชมคอนเสิร์ต SM Town รางวัลละ 2 ใบ

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เกาหลีใต้ รางวัลละ 2 ที่นั่ง

- ที่พักในประเทศเกาหลีใต้ สำหรับ 2 ท่าน

9. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล

10. ผู้ได้รับของรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากกิจกรรมนี้

11. ผู้ได้รับของรางวัลตกลงและรับทราบว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัลจากกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่น เงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกา

14. ผู้ได้รับของรางวัลจะต้องเดินทางตามเวลาและไฟลท์ในบอร์ดดิ้งพาส ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียดการเดินทางให้แก่ผู้ได้รับของรางวัลทางอีเมลของผู้ได้รับของรางวัลที่ให้ไว้ในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ โดยผู้ได้รับของรางวัลต้องรับผิดชอบในการเดินทางไป-กลับให้ตรงเวลาด้วยตัวเอง

15. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากผู้ได้รับของรางวัลไม่สามารถมาเดินทางได้ตามกำหนดเวลาในทุกกรณีแม้ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตาม รวมถึงไม่รับผิดชอบในกรณีเดินทางล่าช้าอันเกิดมาจากเครื่องบินดีเลย์ หรือเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ

16. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและถือพาสปอร์ตที่เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันเดินทาง

17. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามเดินทางเข้าหรือออกประเทศเกาหลีใต้

18. ผู้ได้รับของรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้รับของรางวัลไม่สามารถผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ได้

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกกติกา หรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมอย่างเช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

21. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ

**คุณสามารถตรวจสอบสาขาที่ร่วมรายการได้ที่ Facebook.com/JOOXTH

วิธีการตรวจสอบ WMID

1. กดที่รูปโปรไฟล์มุมบนด้านซ้ายมือภายในแอปพลิเคชั่น JOOX

2. เลือกแนะนำติชม (feedback) และสังเกตเลข WMID

มาร่วมสนุกกิจกรรมเตรียมตัวไปชมคอนเสิร์ตฟินๆที่เกาหลีกับ JOOX แอปพลิเคชันกันนะคะ !