ปากหมา 5

คาราบาว (Carabao)8 ก.พ. 2007 10 เพลง
เกี่ยวกับ ปากหมา 5
<Pak Mha 5 (Kai Hwad Nok)>是Carabao于2004年10月22日发行的专辑。