DSD Shi Ai Shi Yuen

黎明1 ม.ค. 1991 10 เพลง
เกี่ยวกับ DSD Shi Ai Shi Yuen
黎明又一张代表性专辑,所有的歌都可以作为主打.其中"对不起,我爱你","Oh!夜","夜夜梦中见""人在黎明"成为黎明的绝对经典.