เพชรน้ำหนึ่ง ชุด 2 น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจ

อรวี สัจจานนท์28 มี.ค. 1996 12 เพลง