10th - THE RETURN

Shinhwa16 เม.ย. 2012 11 เพลง

ลิสต์เพลงทั้งหมด

เกี่ยวกับ 10th - THE RETURN
作为韩国最长寿的偶像组合神话,在成员们都完成兵役义务后回来了!神话成员们表示,表示此次发行的正规10辑《THE RETURN》是神话成员用14年友情完成的,每一首都是精心制作的名品。