อัลบัม EP.14 Big Data & AI ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพในตลาด China ศิลปิน China Market Insights [Marketing Oops! Podcast]

EP.14 Big Data & AI ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพในตลาด China

China Market Insights [Marketing Oops! Podcast]5 ต.ค. 2020 1 เพลง
เกี่ยวกับ EP.14 Big Data & AI ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพในตลาด China
MarketingOops! Podcast China Market Insight 14 เรื่อง Big Data & AI ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพในตลาด China 
- Big Data และ AI Marketing ในจีน
- รู้จัก DSP คืออะไร 
- DSP ทำให้การบิดดิ้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ธุรกิจประเภทไหนที่เหมาะกับการทำ DSP