Btb Xiang Feng Zai Yu Zhong

黎明1 ม.ค. 2010 10 เพลง
เกี่ยวกับ Btb Xiang Feng Zai Yu Zhong
  相逢在雨中---看专辑名,遥想在细雨中和情人对望,擦肩尔过后的却是分离,又联想到学友的《分手总要在雨天》.晚饭结束匆匆忙忙地收拾好碗筷,最多次放的就是这首歌-相逢在雨中...