Radio 1 Established 1967

Various Artists4 ธ.ค. 2007 40 เพลง

ลิสต์เพลงทั้งหมด

เกี่ยวกับ Radio 1 Established 1967
纪念BBC的Raido 1电台成立40周年,特意请来了英国国内及经常光顾UK单曲排行榜单的热门乐队和艺人们来翻唱这40年里的热门单曲. 一只乐队代表一年,演绎一只单曲. 从1967年到2006年。40位艺人,40只从新整和的经典单曲!