อัสนี-วสันต์ รวมเพลงติดบอร์ด Vol.2

อัสนี & วสันต์11 พ.ย. 1992 13 เพลง