ก๊อต จักรพรรณ์ หนึ่งในสยาม ชุดที่ 2 ใต้ร่มมลุลี

ก๊อท จักรพันธ์21 พ.ค. 1998 12 เพลง