ชุด 1 แผลในใจ

เอกราช สุวรรณภูมิ11 ก.ค. 1995 12 เพลง