ชุดพิเศษ คู่ฮักคู่อ้อน ศร สินชัย - ดอกอ้อ ทุ่งทอง หนุ่มบ้านเฮา สาวโรงงาน

ศร สินชัย, ดอกอ้อ-ก้านตอง20 มี.ค. 2007 9 เพลง