อัลบัม ฉันยังไหว ศิลปิน Gavin D

ฉันยังไหว

Gavin D, OG-ANIC25 ต.ค. 2018 1 เพลง

ลิสต์เพลงทั้งหมด

เกี่ยวกับ ฉันยังไหว
ฉันยังไหว เป็นเพลงช้าที่ผสม Hip hop กับ Jazz นำเสนอโดย ศิลปิน GavinD X OG-ANIC Produced by NiNO