Dengarkan lagu ไม่ต้องห่วงฉัน nyanyian เหล็กโคน dengan lirik

ไม่ต้องห่วงฉัน

เหล็กโคน21 Mac 2023

Lirik ไม่ต้องห่วงฉัน

ไม่ต้องห่วงฉัน - เหล็กโคน

เมื่อเธอคิดดีแล้วที่เธอไปจากฉัน

เมื่อเธอคิดว่าเขาคนนั้นดีกว่าฉันคนนี้

ก็ขอให้เธอจงโชคดี

ให้เธอได้มีความสุข

ไม่ต้องห่วงฉันจะสุข

จะทุกข์สักเพียงใด

ไปอยู่กับเขาก็ขอให้รักกันมากๆ

ไม่ต้องทนลำบาก

กับคนอย่างฉันอีกต่อไป

รักเขาให้มากกว่าที่เธอรักฉัน

อย่าทำให้เขาต้องเสียใจ

ส่วนฉันจะเป็นจะตายไม่ต้องห่วงฉัน

โชคดีนะที่รัก

ขอให้เธอมีความสุข

ไปดีนะที่รัก

ไม่ต้องห่วงฉันจะเป็น

จะตายอย่างไรช่างมัน

ขอให้เธอโชคดี

นับต่อจากนี้เธอไม่มีฉัน

ขอให้เธอรักกันกับเขาคนนั้น

ให้มากกว่าฉันคนนี้

ขอให้มีความสุขกับคนที่เธอรัก

ฉันอกหักไม่ถึงตาย

แค่เจ็บตรงที่หัวใจแค่ปวดตรงที่หัวใจ

ไม่ตายหรอกเธอ

โชคดีนะที่รัก

ขอให้เธอมีความสุข

ไปดีนะที่รัก

ไม่ต้องห่วงฉัน

จะเป็นจะตายอย่างไรช่างมัน

ขอให้เธอโชคดี

นับต่อจากนี้เธอไม่มีฉัน

ขอให้เธอรักกันกับเขาคนนั้น

ให้มากกว่าฉันคนนี้

ขอให้มีความสุขกับคนที่เธอรัก

ฉันอกหักไม่ถึงตาย

แค่เจ็บตรงที่หัวใจแค่ปวดตรงที่หัวใจ

ขอให้เธอโชคดี

นับต่อจากนี้เธอไม่มีฉัน

ขอให้เธอรักกันกับเขาคนนั้น

ให้มากกว่าฉันคนนี้

ขอให้มีความสุขกับคนที่เธอรัก

ฉันอกหักไม่ถึงตาย

แค่เจ็บตรงที่หัวใจแค่ปวดตรงที่หัวใจ

ไม่ตายหรอกเธอ

แค่เจ็บตรงที่หัวใจแค่ปวดตรงที่หัวใจ

 

ไม่ตายหรอกเธอ