Dengarkan lagu เพ้อ nyanyian Basketband dengan lirik

เพ้อ

Basketband28 Apr 2016

Lirik เพ้อ

เพ้อ - Basketband

Written by:Banana Boat/Basketband

 

มองที่ตาเธอ

จ้องมองสายตาเธอ

 

เพียงเธอแค่ส่งยิ้มหันมองมา

 

ใจที่เหว่ว้า

 

ก็พลันกลับมามีความหมาย

 

ฟังที่เธอบอก

 

ได้ยินที่เธอบอก

 

ว่าเธอมีใจให้กับฉัน

 

แล้วตัวลอย

ใจที่ล่องลอย

 

ก็พลอยสดใสชื่นเย็น

 

เพิ่งจะมีความรัก

 

เพิ่งจะเจอคน

 

ที่รู้ใจใกล้ใกล้ตัว

 

ก็มันแอบหลงใหล

 

ในแววตาสวย

 

ก็เจ้าใจดวงน้อยนั้นเคย

 

แต่เงียบเหงา

 

และว่างเปล่า

 

นั้นเพิ่งจะมาได้รู้

 

ว่ารักที่ดีนั้นเป็นฉันใด

 

ฟังที่เธอบอก

 

ได้ยินที่เธอบอก

 

ว่าเธอมีใจให้กับฉัน

 

แล้วตัวลอย

 

ใจที่ล่องลอย

 

ก็พลอยสดใสชื่นเย็น

 

เพิ่งจะมีความรัก

 

เพิ่งจะเจอคน

 

ที่รู้ใจใกล้ใกล้ตัว

 

ก็มันแอบหลงใหล

 

ในแววตาสวย

 

ก็เจ้าใจดวงน้อย

 

นั้นเคยแต่เงียบเหงา

 

และว่างเปล่า

 

นั้นเพิ่งจะมาได้รู้

 

ว่ารักที่ดีนั้นเป็นฉันใด

 

มองที่ตาเธอ

 

จ้องมองสายตาเธอ

 

เพียงเธอแค่ส่งยิ้มหันมองมา

 

ใจที่เหว่ว้า

 

ก็พลันกลับมามีความหมาย

 

ฟังที่เธอบอก

 

ได้ยินที่เธอบอก

 

ว่าเธอมีใจให้กับฉัน

แล้วตัวลอย

 

ใจที่ล่องลอยก็พลอย

 

เพ้อคิดถึงเธอ

 

ใจที่ล่องลอยก็พลอย เพ้อ

 

ใจที่ล่องลอยก็พลอย

 

 

เพ้อคิดถึงเธอ