Dengarkan lagu 遇见 (完整版) nyanyian 陈淑萍 dengan lirik

遇见 (完整版)

陈淑萍26 Jan 2018

Lirik 遇见 (完整版)

让眼泪滑落

在你温暖的手心

只为你说出口的爱你

我的心 我的人

我的爱拢乎你

望你疼惜阮的情意

 

有情人伊的情彼呢真

有情人的眼神彼呢水

就像女人的心

只为今生的相遇

舍不得拭去眼中的泪滴

 

让眼泪滑落

在你温暖的手心

只为你说出口的爱你

我的心 我的人

我的爱拢乎你

望你疼惜阮的情意

有情人伊的情彼呢真

有情人的眼神彼呢水

就像女人的心

只为今生的相遇

舍不得拭去眼中的泪滴

有情人伊的情彼呢真

有情人的眼神彼呢水

就像女人的心

只为今生的相遇

 

舍不得拭去眼中的泪滴