Dengarkan lagu Si Felimon nyanyian Yoyoy Villame dengan lirik

Si Felimon

Yoyoy Villame3 Apr 2019

Lirik Si Felimon

Si Felimon - Yoyoy Villame

Si Filemon si Filemon

 

Namingwit sa karagatan

 

Nakakuha nakakuha

Ng isdang tambasakan

 

Ibinenta ibinenta

 

Sa may talipapa

 

Ang kita nya ay nawala

Ang kita nya ay nawala

Pinatalo sa sakla

 

"Letrang A"

Sa Falaman sa Falaman

 

Namangwat sa karagatan

 

Nakakaha nakakaha

 

Ng asdang tambasakan

 

Abananta abananta

Sa may talapapa

 

Ang kata nya ay nawala

Ang kata nya ay nawala

Panatalo sa sakla

 

"Letrang E"

Se Felemen se Felemen

 

Nemengwet se keregeten

 

Nekekehe nekekehe

 

Ng esdeng tembeseken

 

Ebenente ebenente

Se mey telepepe

 

Eng kete nye ey newele

Eng kete nye ey newele

Penetele se sekle

 

"Letrang O"

So Folomon so Folomon

 

Nomongwot so korogoton

 

Nokokoho nokokoho

 

Ng osdong tombosokon

 

Obononto obononto

So moy tolopopo

 

Ong koto nyo oy nowolo

Ong koto nyo oy nowolo

Ponotolo so soklo

 

"Letrang W"

Si Filemwon si Filemwon

 

Namingwit sa karagatwan

 

Nakakuha nakakuha

Ng isdang tambasakwan

 

Ibinentwa ibinentwa

Sa may talipapwa

 

Ang kitwa nya ay nawalwa

Ang kitwa nya ay nawalwa

Pinatalwo sa saklwa

 

"Letrang SKI"

Si Filimski si Filimski

Namingwit sa karagatski

 

Nakakuski nakakuski

Ng isdang tambasaski

 

Ibininski ibininski

 

Sa may talipapski

Ang kiski nya ay nawaski

Ang kiski nya ay nawaski

Pinataski sa saski

 

"Letrang OY"

Si Filemoy si Filemoy

Namingwoy sa karagatoy

 

Nakakohoy nakakohoy

Ng isdang tambasakoy

 

Ibinentoy ibinentoy

Sa may talipopoy

Ang kitoy ay nawaloy

Ang kitoy ay nawaloy

Pinatalo sa pusoy

 

Ang kitoy ay nawaloy

Ang kitoy ay nawaloy

Pinatalo sa pusoy

 

"Letrang U"

"Ayoko na nga pinahirapan

 

Nyo ko"