ကိုယ္ေစာင္႔နတ္

Phoe Pyae

8 Jul 2018

Lyrics

သီခ်င္း း ကိုယ္ေစာင့္နတ္

ေတးဆို း ဖုိးျပည္႔

 

ဟိုးကတည္းကမင္းရွိတယ္

ဒီရင္ဘတ္ဘယ္ဖက္ျခမ္းမွာေနရာယူ

မင္းသာငါ့အခ်စ္ဦး

ငါ့အခ်စ္ဆူး

 

အေျပာင္းအလဲႀကီးသိပ္မလုပ္နဲ႔

ဒီလူသားယိုင္နဲ႔နဲ႔ပါ

ဒႆ ဂီရိမဟုတ္ပါဘူး

ငါ့မ်က္ႏွာအဲ့ဒီေလာက္မမ်ားပါဘူးေလ

 

နင္သာပံုမွန္မရွိေသာ

မိုးသက္တိမ္စိုင္ေတြလို

ေလႏွင္ရာမွာတကြက္ၾကားမိုး

အျဖစ္ရြာသြန္းၿဖိဳး

 

နင္ဟာင့ါတေယာက္တည္းအတြက္

ငါ့ရဲ႕ကိုယ္ေစာင့္နတ္လို

သိမ္ငယ္ေဇာနဲ႔ေရးတဲ့ျမတ္ႏိိုးျခင္း

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို

အသက္ရွင္ျခင္းတခုရဲ႕ဝင္သက္တခုလို

 

ဟိုးကတည္းကမင္းရွိတယ္

ဒီရင္ဘတ္ဘယ္ဖက္ျခမ္းမွာေနရာယူ

မင္းသာငါ့အခ်စ္ဦး

ငါ့အခ်စ္စူး

 

ေတြးေတြးၿပီးမေဆြးရေအာင္

မလြန္ခင္ေလးစိတ္မွာဆံုးျဖတ္ပါ

ငါ့ကိုငါလည္းမခ်စ္ပါဘူး

ငါနင့္ကိုငါ့အသက္ထက္ပိုခ်စ္တယ္

 

နင္သာပံုမွန္မရွိေသာ

မိုးသက္တိမ္စိုင္ေတြလို

ေလႏွင္ရာမွာတကြက္ၾကားမိုး

အျဖစ္ရြာသြန္းၿဖိဳး

 

နင္ဟာင့ါတေယာက္တည္းအတြက္

ငါ့ရဲ႕ကိုယ္ေစာင့္နတ္လို

သိမ္ငယ္ေဇာနဲ႔ေရးတဲ့ျမတ္ႏိိုးျခင္း

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို

နင္ဟာင့ါတေယာက္တည္းအတြက္

ငါ့ရဲ႕ကိုယ္ေစာင့္နတ္လို

သိမ္ငယ္ေဇာနဲ႔ေရးတဲ့ျမတ္ႏိိုးျခင္း

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို

အသက္ရွင္ျခင္းတစ္ခုရဲ႕ဝင္သက္တခုလို

ရွိဳက္ငင္ျခင္းမ်ားရဲ႕ဝင္သက္တခုလို

 

နင္သာပံုမွန္မရွိေသာ

မိုးသက္တိမ္စိုင္ေတြလို

ေလႏွင္ရာမွာတကြက္ၾကားမိုး

အျဖစ္ရြာသြန္းၿဖိဳး..............

နင္ဟာင့ါတေယာက္တည္းအတြက္

ငါ့ရဲ႕ကိုယ္ေစာင့္နတ္လို

သိမ္ငယ္ေဇာနဲ႔ေရးတဲ့ျမတ္ႏိိုးျခင္း

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို

နင္ဟာင့ါတေယာက္တည္းအတြက္

ငါ့ရဲ႕ကိုယ္ေစာင့္နတ္လို

သိမ္ငယ္ေဇာနဲ႔ေရးတဲ့ျမတ္ႏိိုးျခင္း

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို

အသက္ရွင္ျခင္းတခုရဲ႕ရဲ႕ဝင္သက္တခုလို

ရွိဳက္ငင္ျခင္းမ်ားရဲ႕ဝင္သက္တခုလို

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added