ကတိ

Chit Thu Wai

13 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း - ကတိ

ေတးဆို - ခ်စ္သုေ၀

 

ဘ၀ရဲ႔အစလူဟာအခက္အခဲေတြအလယ္မွာ

အမွားအယြင္းတခ်ိဳ႔ေတာ့ရွိမွာေပါ့

မင္းနားလည္မေပး

တို႔ေတြလမ္းခြဲရံုေပါ့

အခ်စ္တစ္ခုကအရာရာျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါတယ္

အခ်စ္တစ္ခုနဲ႔မင္းၾကည့္ရင္ေပါ့

မင္းအသည္းႏွလံုးကို အေရာင္ေတြဆိုးမထားပါနဲ႔

ငါ့ရဲ႕အတိတ္ကံ ငါအျပစ္ဖို႔မယ္

ငါ့ရဲ႔စိတ္ဒဏ္ရာသိမ္းထားမယ္

နင္ဘာမွစိတ္မပူနဲ႔

နင္ဘာမွစိတ္မပူနဲ႔

နင္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ငါဂရုစိုက္မယ္

အို အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ တို႔ျပန္ဆံုရင္

ဘာမွမသိတဲ့ကေလးေတြလိုေပါ့

မင္းစိတ္ခ်ပါ

မင္းစိတ္ခ်စမ္းပါ

အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ငါဂရုစိုက္မယ္

အို အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ တို႔ျပန္ဆံုရင္

ဘာမွမသိတဲ့သူစိမ္းေတြလိုေပါ့

မင္းစိတ္ခ်ပါ

မင္းစိတ္ခ်စမ္းပါ

အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ငါဂရုစိုက္ပါမယ္

ငါကတိျပဳပါတယ္

ဘ၀ရဲ႔အစလူဟာအခက္အခဲေတြအလယ္မွာ

အမွားအယြင္းတခ်ိဳ႔ေတာ့ရွိမွာေပါ့

မင္းနားလည္မေပး

တို႔ေတြလမ္းခြဲရံုေပါ့

အခ်စ္တစ္ခုကအရာရာျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါတယ္

အခ်စ္တစ္ခုနဲ႔မင္းၾကည့္ရင္ေပါ့

မင္းအသည္းႏွလံုးကို

အေရာင္ေတြဆိုးမထားပါနဲ႔

ငါ့ရဲ႕အတိတ္ကံ ငါအျပစ္ဖို႔မယ္

ငါ့ရဲ႔စိတ္ဒဏ္ရာသိမ္းထားမယ္

နင္ဘာမွစိတ္မပူနဲ႔

နင္ဘာမွစိတ္မပူနဲ႔

နင္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ငါဂရုစိုက္မယ္

အို အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ တို႔ျပန္ဆံုရင္

ဘာမွမသိတဲ့ကေလးေတြလိုေပါ့

မင္းစိတ္ခ်ပါ

မင္းစိတ္ခ်စမ္းပါ

အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ငါဂရုစိုက္မယ္

အို အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ တို႔ႏွစ္ေယာက္ျပန္ဆံုရင္

ဘာမွမသိတဲ့သူစိမ္းေတြလိုေပါ့

မင္းစိတ္ခ်ပါ

မင္းစိတ္ခ်စမ္းပါ

အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ငါဂရုစိုက္မယ္

အို အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ တို႔ျပန္ဆံုရင္

ဘာမွမသိတဲ့ကေလးေတြလိုေပါ့

မင္းစိတ္ခ်ပါ

မင္းစိတ္ခ်စမ္းပါ

အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ငါဂရုစိုက္ပါမယ္

ငါကတိျပဳပါတယ္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added